Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -  Gwasanaethau Proffesiynol  -  Ysgolion a Cholegau  -  Adnoddau Defnyddiol

Adnoddau Defnyddiol

Mae ein deunyddiau a’n hadnoddau ar-lein wedi’u cynllunio i gynorthwyo a hysbysu myfyrwyr, eu rhieni, a’u gwarcheidwaid, athrawon a chynghorwyr gyrfaoedd am Addysg Uwch.

Pa un ai ydych yn chwilio am arweiniad ar y broses ymgeisio neu eisiau archwilio sut beth yw bywyd myfyriwr prifysgol, nod ein hadnoddau yw eich cefnogi chi gyda’r trosglwyddiad i’r brifysgol.