DIWRNODAU AGORED AC YMWELD LLAMBEDARCHWILIWCH GAMPWS LLAMBED, ARCHWILIWCH Y DYNIAETHAU

Mae dod i ddiwrnod agored/diwrnod ymweld/penwythnos profiad myfyrwyr yn ffordd wych i ddysgu rhagor am gampws Llambed. Rydym yn cynnal digwyddiadau rheolaidd ar y campws drwy gydol y flwyddyn ar gyfer ein cyrsiau israddedig sydd wedi'u lleoli yn Llambed.

O ganlyniad i bryderon diogelwch mewn perthynas â Coronafeirws, yn anffodus ni fyddwn yn cynnal ein diwrnodau ymweld/penwythnosau profiad myfyrwyr arferol nes clywir yn wahanol ond mae ein holl Ddiwrnodau Agored yn cael eu cynnal ar-lein.

Mae ein Rhith-Ddiwrnodau Agored yn gyfle gwych i chi gael blas go iawn ar sut brofiad yw astudio gyda ni yma yn Y Drindod Dewi Sant.