Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld

Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Diwrnodau Agored a Diwrnodau Ymweld

Dewch i ymweld â ni ar Ddiwrnod Agored

Mae mynychu Diwrnod Agored yn ffordd wych i chi ddysgu am y Brifysgol a’r rhaglenni. 

Cewch gyfle i gwrdd â'n staff a gofyn cwestiynau am y cwrs, cyllid, bywyd ar y campws a llawer iawn mwy.

Dyddiadau a Lleoliadau