Hafan YDDS  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Unibuddy | Sgwrsio Gyda'n Myfyrwyr

Sgwrsio gyda'n myfyrwyr

Nid dim ond y myfyrwyr. Nid dim ond y darlithwyr. Nid dim ond y staff. Mae’r Brifysgol gyfan yn un teulu cyfeillgar sy’n gofalu am ei gilydd. Mae croeso cynnes yn eich aros. Peidiwch â chymryd ein gair ni'n unig.

Beth am holi un o’n myfyrwyr am ein cyrsiau neu am sut beth yw bod yn fyfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant? Mae ein tîm o Lysgenhadon Myfyrwyr yn barod i ateb eich holl gwestiynau.