Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwchein cyrsiau

Y Byd yw Ein Darlithfa

Mae’r Drindod Dewi Sant yn cynnig ystod o raglenni cyffrous o fewn twristiaeth, digwyddiadau a lletygarwch a fydd yn rhoi ichi’r sgiliau gwasanaethau gwestai blaengar sydd eu hangen i lwyddo yn y farchnad fyd-eang hon sy’n tyfu’n gyflym. 

Mae blas cryf y diwydiant ar bob un o’n rhaglenni ac maent yn cynnwys teithiau astudio rhyngwladol cyffrous, ymweliadau y tu ôl i’r llenni â diwydiant ac interniaethau cyflogedig integredig â phrif sefydliadau a digwyddiadau yn lleol ac yn rhyngwladol. Trwy’r cyfleoedd hyn, mae modd i fyfyrwyr adeiladu rhwydweithiau gyrfa anhygoel ag arweinwyr marchnad ledled y byd.

Mae astudiaeth ran-amser ar gael, edrychwch ar dudalennau'r cyrsiau unigol am fanylion.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored  Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu  Cais am Wybodaeth

wtm world responsible tourism awards 2020 Institute of Hospitality Logo

Cyrsiau Ôl-raddedig
tourism

Sesiwn Blasu Ar-lein

Twristiaeth, Digwyddiadau a Lletygarwch