Pensaernïaethein Cyrsiau

Yn Y Drindod Dewi Sant, mae Pensaernïaeth yn cydbwyso dylunio adeiladau a lleoedd gyda chreu lleoedd cynaliadwy i bobl fyw, gweithio a chwarae ynddynt. 

Mae ein hystod o raddau Israddedig mewn Pensaernïaeth yn cynnig cyfleoedd i ddatblygu sgiliau dylunio ochr yn ochr â chymhwyso gwybodaeth faterol a strwythurol.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored  Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu                Cais am Wybodaeth             

Cyrsiau Ôl-raddedig