Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Cyfrifiadura

CyfrifiaduraEin Cyrsiau

Yn Y Drindod Dewi Sant rydym yn credu y dylai cysyniadau gwyddor gyfrifiadurol damcaniaethol eistedd law yn llaw â phrofiadau ymarferol lle byddwch yn dysgu i godio.

Mae technoleg yn chwyldroi’r ffordd rydym yn byw a gweithio - ond credwch neu beidio, megis dechrau y mae. Mae’r twf a chyfradd newid enfawr yn y sector cyfrifiadura a thechnoleg yn sicrhau galw parhaus am Raddedigion â sgiliau a chymwysterau cyfoes. I fodloni’r galw hwn rydym yn cynnig ystod eang o gyrsiau gradd llawn amser a rhan amser a achredir gan y Sefydliad TG Siartredig (BCS).

Cyrsiau Ôl-raddedig
Prentisiaethau (Dysgu Seiliedig ar Waith)
Academi TG (Cyrsiau Byr)