Hafan YDDS  -  Astudio Gyda Ni  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Busnes a Rheolaeth

Busnes a Rheolaethein cyrsiau

Ein prif ffocws yn Y Drindod Dewi Sant yw cyflogadwyedd. Agwedd gymhwysol sy’n seiliedig ar gyflogaeth yw’r un sydd gennym tuag at ein holl raglenni.

Cewch ddulliau dysgu arloesol, dan arweiniad myfyrwyr, wedi eu darparu gan weithwyr proffesiynol ac academyddion y mae POB UN wedi cael profiad mewn diwydiant. Rydym yn deall y byd gwaith go iawn.

Mae Ysgol Fusnes Caerfyrddin yn cynnig detholiad o raglenni sy'n seiliedig ar agwedd foesegol, gynaliadwy a phroffidiol at fusnes. Mae meddwl cynaliadwy wrth galon ein rhaglenni ac maent yn eich galluogi i herio'r paradeimau presennol, holi patrymau newydd a thrafod datrysiadau busnes a fydd yn eich paratoi ar gyfer gwaith mewn amgylchedd sy'n newid yn gyflym yn yr unfed ganrif ar hugain.

Nid busnes fel arfer amdani yn Ysgol Fusnes Abertawe. Mae'r holl raglenni wedi'u cynllunio mewn ymgynghoriad ag arbenigwyr y diwydiant ac maent wedi'u cynllunio i drwytho graddedigion yn y priodoleddau y mae cyflogwyr yn eu dymuno megis arloesedd, creadigrwydd a meddylfryd mentrus. Mae llawer o'n cyrsiau yn cynnig achrediad gyda chyrff proffesiynol megis ILM, CIM, CIPD ac ACCA.

Mae ein campysau yn Llundain a Birmingham yn cynnig ystod o gyrsiau busnes israddedig ac ôl-raddedig gyda llawer ohonynt yn cael eu darparu ar y penwythnos yn ogystal ag yn ystod yr wythnos. Yn y lleoliadau trefol hyn cewch ddysgu oddi wrth staff o addysgwyr ac academyddion arweiniol sydd wedi cyfrannu at ddatblygu cwricwlwm a arweinir gan berfformiad yn unol â gofynion y gweithlu modern. Cewch fanteisio yn ogystal ar y cyfle i ryngweithio a rhwydweithio gyda gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant busnes.

Cyrsiau Proffesiynol
  • Rheolaeth Adnoddau Dynol
    - Fersiwn Saesneg: Human Resource Management (CIPD Postgraduate Diploma)
Cyrsiau ar-lein