Astudiaethau CrefyddolEin Cyrsiau

Mae Crefydd a Diwinyddiaeth wedi eu hymgorffori’n ddwfn yn hanes y brifysgol er 1822.

Er ein bod â gwreiddiau mewn ardal sydd â chyfoeth o etifeddiaeth grefyddol, mae ein rhaglenni yn cynnig mewnwelediadau i amrywiaeth grefyddol y byd yn yr 21ain ganrif.

Cyrsiau Israddedig
Cyrsiau Ôl-raddedig

Dyniaethau | Gwahaniaeth Llanbedr Pont Steffan

Diwrnod Agored
Campws Llambed

Dydd Sadwrn 23ain o Hydref