Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Ôl-raddedig  -  Astudiaethau Piano Uwch (Diploma Ôl-raddedig)

Astudiaethau Piano Uwch (Diploma Ôl-raddedig)

Mae ein Diploma Ôl-radd ar ffurf prentisiaeth, a gellir ei astudio dros raglen 1 flwyddyn ddwys neu ar batrwm rhan-amser 2 flynedd.Yn alwedigaethol ac ymarferol ei gyflwyniad, mae pob modwl wedi’i ddylunio’n arbennig i fod yn gwbl berthnasol i gyfeilyddion/répétiteurs sy’n datblygu eu sgil.

Mae’r Cwrs Diploma Ôl-radd yn rhedeg dros gyfnod o un neu ddwy flynedd gan ddefnyddio rhaglen ymarferol ddwys.

Mae’r addysgu ar y Cwrs Diploma Ôl-radd yn cynnwys hyfforddiant un i un, dosbarthiadau meistr, darlithoedd a phrofiad o berfformiadau cyhoeddus. Bydd y myfyrwyr hefyd yn cyflawni astudiaethau ac ymarfer personol.

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Ewch i adran gwneud cais y Brifysgol i ddysgu rhagor.


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu              Cais am Wybodaeth                            SUT I WNEUD CAIS               
E-bost Cyswllt: d.bebbington@uwtsd.ac.uk
Ffioedd Dysgu 2021/22:
£5,000
£10,000

Pam dewis y cwrs hwn

 1. Cwrs dwys a gynlluniwyd i ddarparu profiad ymarferol wrth weithio gyda’n hartistiaid ifanc ac ymarferwyr dylanwadol.
 2. Tiwtorialau 1-i-1 gan hyfforddwyr, cantorion ac arweinwyr byd-enwog.
 3. Dosbarthiadau meistri rheolaidd gan artistiaid opera rhyngwladol ac arweinwyr o fri.
 4. Wedi ei leoli yng Nghaerdydd, sef prifddinas gwlad y gân.
 5. Paratoi at yrfa yn amgylchedd dwys répétiteur.

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Mae’r Cwrs Diploma Ôl-radd yn rhedeg dros gyfnod o un neu ddwy flynedd gan ddefnyddio rhaglen ymarferol ddwys.

Mae’r addysgu ar y Cwrs Diploma Ôl-radd yn cynnwys hyfforddi un i un, dosbarthiadau meistr, darlithoedd a phrofiad o berfformiadau cyhoeddus. Bydd y myfyrwyr hefyd yn cyflawni astudiaethau ac ymarfer personol.

Pynciau Modylau

Mae rhaglen y Diploma Ôl-radd yn cynnwys:

 • Hyfforddiant mewn sgiliau Cyfeilio a Répétiteur
 • Ieithoedd (Eidaleg, Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Rwsieg)
 • Perfformiadau Cyhoeddus
Asesiad

Mae’r asesu’n ymarferol at ei gilydd gyda chynnwys ysgrifenedig yn ddisgwyliedig i gyd-fynd â rhai perfformiadau h.y. Nodiadau Rhaglen.

Bywyd Myfyrwyr

Gwybodaeth allweddol

Staff

Tiwtoriaid Derbyn: Artistig: Dennis O’Neill / Academaidd: Mr David Edmund Taylor

 • Jane Samuel
 • Gareth Jones
 • Julian Smith
 • Dennis O’Neill
 • Nuccia Focile
Meini Prawf Mynediad

Os bydd y clyweliad yn llwyddiannus, wedyn bydd cyfnod prawf yn yr Academi yn cyfeilio sesiynau hyfforddi.

Costau Ychwanegol

Costau Byw

Cyrsiau Cysylltiedig
Ysgoloriaethau ac Bwrsariaethau

Efallai eich bod yn gymwys i gael arian i helpu i gefnogi eich astudiaethau.  I ddysgu am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chyfleoedd ariannu eraill sydd ar gael, ewch i’n hadran Ysgoloriaethau a Bwrsarïau.

Llety

Ewch i dudalen Hafan Llety am ragor o wybodaeth