Hafan YDDS  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Pam Astudio yn YDDS?

Pam Astudio yn Y Drindod Dewi Sant?Buddsoddwch yn eich Dyfodol

What Uni Student Choice Awards 2020

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed, Abertawe – ynghyd â champws yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yn Nghaerdydd a Birmingham.

Mae pob un yn cynnig gwahanol fath o brofiad myfyriwr ond mae ganddynt oll awyrgylch cymuned gyfeillgar.

Sgwrsio gyda'n myfyrywr

Amrywiaeth Cyrsiau

300+ o gyrsiau.

Profiad Academaidd Ardderchog

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 7fed yn y DU am foddhad myfyrwyr o ran ansawdd addysgu.
The Times and The Sunday Times Good University Guide 2021

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 2il yn y DU am fodlonrwydd ar yr adborth.
Guardian League Table 2021

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 10 gorau yn y DU am Brifysgol y Flwyddyn.
Whatuni Student Choice Awards 2020

Barnwyd bod 74% o effaith ymchwil y Drindod Dewi Sant naill ai’n rhagorol (30%) neu’n sylweddol iawn (44%) o ran ei gyrhaeddiad a’i arwyddocâd.
Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil (REF) 2021

Cyrsiau a Darlithwyr Rhagorol

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am gyrsiau a darlithwyr.
Whatuni Student Choice Awards 2019 & 2020

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 6fed yn y DU am foddhad myfyrwyr.
Complete University Guide 2022

Daeth y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am ei Chymuned Ddysgu.
Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2020

Dosbarthiadau Bach Eu Maint

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 4ydd yn y DU am diwtora mewn grŵpiau bach, a gydradd 4ydd am berthnasoedd personol da gyda staff addysgu.
Times Higher Education Student Experience Survey 2018

Prifysgol Wirioneddol Cefnogol

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn y 10 gorau yn y DU am gymorth myfyrwyr.
Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2020

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn gydradd 8fed yn y DU am gefnogaeth/lles da. 
Times Higher Education Student Experience Survey 2018

Graddedigion Cyflogadwy

Roedd 93% o raddedigion Y Drindod Dewi Sant mewn gwaith a/neu astudiaethau pellach 15 mis ar ôl iddynt gwblhau eu hastudiaethau.
Arolwg Hynt Graddedigion 2019/20

Llety o Ansawdd

Daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yn y DU am lety.
Gwobrau Whatuni Student Choice 2020

Mae Undeb y Myfyrwyr gwych gyda ni, dyma flas o beth allwch chi ddisgwyl wrthyn nhw: