Y Drindod Dewi Sant yn arddangos doniau creadigol yng Ngorymdaith Nadolig Abertawe 2021


24.11.2021

Daeth doniau creadigol myfyrwyr, staff a phartneriaid cymunedol ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn fyw gyda chymorth ychydig o hud a lledrith Nadoligaidd ar ddydd Sul, 21 Tachwedd.

The creative talents of students, staff, and community partners at The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) came alive with the help of a little Christmas magic on Sunday, November 21.

Gwnaeth fflôt a ddyluniwyd ac a wnaed gan fyfyrwyr yng Ngholeg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant a Chanolfan Arloesi Cerebra y Brifysgol ymuno â'r orymdaith yng Ngorymdaith Nadolig Abertawe a Chynnau’r Goleuadau.

Bydd Y Drindod Dewi Sant yn dathlu ei daucanmlwyddiant yn 2022, gan nodi sefydlu Coleg Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan yn 1822 fel man geni addysg uwch yng Nghymru.  Roedd y fflôt, â phentyrrau uchel o anrhegion a ddaw’n fyw drwy hud a lledrith, hefyd yn cynnwys logo daucanmlwyddiant newydd y brifysgol yn barod ar gyfer digwyddiadau a dathliadau'r flwyddyn nesaf.

Yn cerdded wrth ochr y fflôt oedd y perfformwyr Troy Boyz , menter a  gefnogir gan y Drindod Dewi Sant sy'n helpu i ysbrydoli ac ennyn diddordeb pobl ifanc 16-19 oed sydd wedi profi bywydau heriol, drwy gyfrwng dawns stryd, cerddoriaeth a pherfformio.

Roedd llusernau papur yn goleuo'r orymdaith a grëwyd gan fyfyrwyr sy'n gwirfoddoli a staff yng nghanolfan alw heibio Blaen-y-maes, sefydliad nid-er-elw sy'n helpu unigolion a theuluoedd.

Gwnaeth y Brifysgol hefyd wahodd ffrindiau ac aelodau o Ddinas Noddfa Abertawe i gerdded ochr yn ochr â'r fflôt i roi croeso i ddigwyddiadau’r Nadolig.

The creative talents of students, staff, and community partners at The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) came alive with the help of a little Christmas magic on Sunday, November 21.

Mae gan Y Drindod Dewi Sant hanes hir o weithio gyda ffoaduriaid a cheiswyr lloches drwy ei phartneriaeth gydweithredol â Grŵp Dinas Noddfa Abertawe, gan gyflwyno gweithdai a chefnogaeth mewn cymunedau lleol.

Meddai'r Athro Ian Walsh, Profost campws Abertawe Y Drindod Dewi Sant: "Mae'r Drindod Dewi Sant yn falch o fod yn brifysgol ganol dinas Abertawe ac yn bartner gyda Chyngor y Ddinas ac AGB Abertawe yn y newidiadau trawsffurfiol sy'n digwydd i wella statws Abertawe fel un o brif ddinasoedd glan môr y DU ac yn gyrchfan ddeniadol i fyfyrwyr o bob cwr o'r byd.

"Ynghyd â'n partneriaid cymunedol, roeddem yn falch iawn o allu cymryd rhan yn y digwyddiad Nadoligaidd arbennig hwn, i arddangos doniau creadigol nid yn unig ein myfyrwyr a'n partneriaid, ond pawb sy'n cymryd rhan."

Wedi'r orymdaith, gwnaeth Dr Ross Head Athro Cysylltiol a Rheolwr Dylunio Canolfan Arloesi Cerebra y Brifysgol fynd a'r coed i Ysgol Gynradd Dynfant i'w defnyddio fel rhan o ddathliadau Nadolig yr ysgol.

Dywedodd Mrs Rimmer, arweinydd celf yr ysgol: "Maen nhw'n anhygoel a byddan nhw'n gwneud i'r lle i ddisgleirio. Gallwn eu defnyddio'n helaeth eleni a'r flwyddyn nesaf."

Staff at Dunvant Primary School are pictured receiving the trees from Dr Ross Head.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Mobile: 07384 467071

Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk