Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau

Campysau, Canolfannau a Lleoliadau

Campuses and People Montage

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) dri phrif gampws yn Ne-orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe ac yn ogystal â champysau yn BirminghamLlundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd.

Cyflwynwn raglenni mewn nifer o   mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol, megis yr YMCA. Mae’r lleoliadau presennol yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Chasnewydd. Mae pob un ohonynt yn cynnig math gwahanol o brofiad myfyrwyr, ac ar yr un pryd maent yn rhannu awyrgylch cymunedol cyfeillgar.