Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau

Campysau, Canolfannau a Lleoliadau

Campuses and People Montage

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS) dri phrif gampws yn Ne-orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe ac yn ogystal â champysau yn BirminghamLlundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd.

Cyflwynwn raglenni mewn nifer o   mewn cydweithrediad â phartneriaid allanol, megis yr YMCA. Mae’r lleoliadau presennol yn cynnwys Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Chasnewydd. Mae pob un ohonynt yn cynnig math gwahanol o brofiad myfyrwyr, ac ar yr un pryd maent yn rhannu awyrgylch cymunedol cyfeillgar.

Matrics Arloesi | Yn agor Mai 2024

Matrics Arloesi, adeilad ac eco-system newydd o’r radd flaenaf sy’n canolbwyntio ar arloesi digidol, yng nghanol Ardal Arloesi SA1 Abertawe.

Large image of IQ

Mae datblygiad Campws Glannau SA1 ac Ardal Arloesi Abertawe PCYDDS, yn ardal forol y ddinas, wrth ymyl y marina a darn pum milltir o draeth tywodlyd.

Y prif adeilad, yr IQ, yw lle byddwch chi’n datblygu syniadau ffres ac yn darganfod dyfeisiadau newydd gyda STEM (Gwyddoniaeth, Technoleg, Peirianneg a Mathemateg), gyda mynediad at offer arbenigol ar gyfer eich astudiaethau a’ch prosiectau. Mae’r IQ hefyd yn gartref i raglenni addysg ac addysg athrawon PCYDDS yn Abertawe. Ac mae ein llyfrgell newydd hynod fodern, Y Fforwm, gyda’i golygfeydd syfrdanol o’r ddinas a’r môr, ychydig gamau i ffwrdd.

SA1 Glannau Abertawe