Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Llambed

PCYDDS wrth galon LlambedLle Dechreuodd Y Cyfan

Mae’n lle llawn rhyfeddod, hyd yn oed pan rydych yn gwybod beth i’w ddisgwyl, mae campws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dal i fod yn olygfa syfrdanol.

Cael Eich Ysbrydoli

Ymgollwch mewn chwedlau o'r oesoedd yn Llambed. O fynyddoedd godidog i goedwigoedd ac afonydd gwyllt, lle gwell i gael ysbrydoliaeth ar gyfer eich astudiaethau? Wedi'i sefydlu ym 1822, y campws hwn yw'r lle y dechreuodd addysg uwch yng Nghymru. Rydym yn cymryd ysbrydoliaeth o'n hanes cyfoethog o 200 mlynedd o'r byd academaidd, ac yn ei dalu ymlaen mewn addysgu meddwl ffres, arloesol.

Teimlo Fel Rhywun Lleol

Dewch o hyd i'ch ffit yn Llambed. Mae ein campws yn amgylchedd cynhwysol, cefnogol ac anogol i fyw a dysgu yn cwrdd â ffrindiau a fydd yn parhau am oes, yn rhoi cynnig ar hobïau newydd, yn ymuno â chymdeithasau rydych ond wedi breuddwydio amdanynt, ac yn ymgartrefu mewn tref lle byddwch yn teimlo fel rhywun lleol o'r diwrnod cyntaf. Dewiswch eich stori mewn lle sy'n eich annog i wir fod eich hunan.

Beth Fyddwch Chi'n Ei Astudio

Dechreuwch eich taith drwy blymio'n ddwfn mewn ffordd wefreiddiol i'r dyniaethau yn Llambed. Darganfyddwch storïau'r gorffennol. Ysgrifennwch anturiaethau newydd. Dysgwch wersi sy'n parhau am oes. Mwynhewch ddosbarthiadau llai, sy'n eich helpu i archwilio'ch angerdd a dod o hyd i'ch llais. Byddant yn eich helpu i wir ddeall eich pwnc, gan gydweithio â'ch cyd-fyfyrwyr a'n cyfadran arbenigol. Ydych chi'n barod am eich pennod nesaf?

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Penwythnos Profiadau Myfyrwyr Cais am WybodaethCyrsiau Llambed