Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Campws Llambed

PCYDDS wrth galon LlambedProfiad Dysgu Unigryw a phersonol

Mae’n lle llawn rhyfeddod, hyd yn oed pan rydych yn gwybod beth i’w ddisgwyl, mae campws Llambed Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dal i fod yn olygfa syfrdanol.

Wedi’i sefydlu yn 1822, campws Llambed y Brifysgol yw man geni addysg uwch yng Nghymru. Er bod y lleoliad yn hanesyddol a’r neuaddau’n llawn bron i 200 mlynedd o ddysg academaidd, mae’r ffordd o feddwl a’r addysgu ar gampws Llambed Y Drindod Dewi Sant yn ysbrydoledig a newydd.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Penwythnos Profiadau Myfyrwyr Cais am WybodaethCyrsiau Llambed