Hanesein cyrsiau

Mae'r rhaglenni Hanes yn Y Drindod Dewi Sant yn caniatáu i fyfyrwyr ymchwilio i lawer o wahanol agweddau gwleidyddol, cymdeithasol, economaidd, milwrol a diwylliannol ar hanes.

Mae’n rhoi cyfle i chi astudio hanes byd-eang o’r hen fyd i’r presennol.

Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored   Penwythnos Profiad Myfyrwyr  Cais am wybodaeth

Y Dyniaethau | Beth sy’n Wahanol am Lambed

Diwrnod Agored
Campws Llambed

Dydd Sadwrn 23ain o Hydref