Gwasanaeth Gyrfaoedd MyfyrwyrYma I’ch helpu chi I wireddu Gyrfa

Eich Gwasanaeth Gyrfaoedd Prifysgol yw'r un lle y gallwch gael yr holl wybodaeth, cyngor a chanllaw personol 1-i-1 y bydd eu hangen arnoch i gael y gorau o'ch amser yn PCYDDS.

Rydym yn dîm o ymarferwyr Gyrfaoedd Prifysgol profiadol a chymwys yn broffesiynol. Rydym yn bodoli i'ch helpu i ddeall eich opsiynau Gyrfa a datblygu eich Cyflogadwyedd.

Gallwn hefyd helpu gydag ymholiadau ynghylch:

  • Dechrau arni a chynhyrchu syniadau Gyrfaoedd
  • Deall eich opsiynau a gwneud penderfyniadau cadarn
  • Dod o hyd i brofiad gwaith o safon, a'i gael
  • Deall eich opsiynau Ôl-raddedig
  • Cychwyn eich Busnes eich hun
  • Chwilio swyddi yn effeithiol
  • CV’au, Ceisiadau a Datganiadau Personol
  • Cyfweld & Canolfannau Asesu 

… A llawer mwy trwy ein platfform digidol Gyrfaoedd newydd Abi247 a ddarparwyd I chi mewn partneriaeth ag Abintegro.

Cysylltu â'ch Gwasanaeth Gyrfaoedd

Gallwch gysylltu â thîm y Gwasanaeth Gyrfaoedd trwy:

E-bost: gyrfaoedd@pcydds.ac.uk
Ffôn 01267 676829

Oriau agor:
Dydd Llun 8.30 – 5.00
Dydd Mawrth 8.30 – 5.00
Dydd Mercher 8.30 – 5.00
Dydd Iau 8.30 – 5.00
Dydd Gwener 8.30 – 4.30

Gwybodaeth ac adnoddau Gyrfaoedd

Yn ychwanegol at yr amrywiaeth ehangaf bosibl o wybodaeth, cyngor ac adnoddau Gyrfaoedd a ddarperir trwy ein platfform Gyrfaoedd digidol Abi247 gallwch hefyd ddod o hyd i newyddion am swyddi gwag a Gyrfaoedd yma:

Gwneud apwyntiad Gyrfaoedd

Ydych chi'n:

  • Myfyriwr yn gofyn am apwyntiad Gyrfaoedd am y tro cyntaf gyda ni yn ystod y 12 mis diwethaf?
  • Graddedig (waeth beth fo'i benodiadau Gyrfa blaenorol neu ddyddiad Graddio)?

Os oes, rhowch fanylion trwy'r ffurflen Archebu Ar-lein isod:
Os ydych eisoes wedi cwblhau'r ffurflen Archebu ar-lein isod yn ystod y 12 mis diwethaf, yna cysylltwch â'ch Ymgynghorydd Gyrfaoedd lleol (gweler y manylion cyswllt penodol i'r campws isod):

 

Ymgynghorydd Gyrfaoedd lleol

Campws Carmarthen

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Mark Thomas
Ffôn: 01267-676829
E-bost: mark.thomas@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd Llun i Ddydd Gwener (trwy'r flwyddyn galendr)

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales
Lorraine Jones
Ffôn: 01267-225158
E-bost: l.jones1@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd Llun I Ddydd Gwener (trwy'r flwyddyn galendr)


Campws Llambed

Pennaeth Gweithredol Gyrfaoedd

Jane Bellis
Ffôn: 01570-424973
E-bost: j.bellis@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd mawrth i Ddydd Gwener (trwy'r flwyddyn galendr)

GO Wales Senior Project Officer

Charlene Jones
Ffôn: 01570-424833
E-bost: c.jones@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd Mawrth i Dydd Iau (trwy'r flwyddyn galendr)

Swyddog Gweinyddol GO Cymru

Sandra Moses
Ffôn: 01570-424893
E-bost: gowales.admin@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd Llun, Dydd Mawrth & bob yn ail Dydd Mercher (trwy'r flwyddyn galendr)


Campws Abertawe (pob adeulad)

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Melanie 'Mel' Hall
Ffôn: 01792-481222
E-bost: m.hall@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd Iau I Ddydd Gwener (trwy'r flwyddyn galendr)

Uwch Swyddog Prosiect GO Wales
Catherine Smith
Ffôn: 01792-481109
E-bost: catherine.smith@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd Llun I Ddydd Gwener (trwy'r flwyddyn galendr)


Campws Llundain (Holborn & Oval)

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Maristela Parfitt
Ffôn: 0207-566-7600
Ebost: maristela.parfitt@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd Mawrth & Dydd Gwener (Amser Tymor yn unig)


Campws Birmingham (Sparkhill & Quay Place)

Ymgynghorydd Gyrfaoedd
Danielle Warr
Ffôn: 0121-229-3031
E-bost: careers.birmingham@pcydds.ac.uk
Patrwm gwaith nodweddiadol: Dydd Llun i Ddydd Iau (trwy'r flwyddyn galendr)


Ar gyfer pob ymholiad arall, e-bostiwch gyrfaoedd@pcydds.ac.uk.


Cyflawni drwy brofiad gwaith

Ydych chi'n fyfyriwr amser llawn o dan 25 oed sy'n chwilio am brofiad gwaith?

Efallai eich bod yn gymwys ar gyfer rhaglen Cyflawniad trwy brofiad gwaith GO Wales

Am fwy o fanylion, cysylltwch â ni drwy GO Wales.  

Hunan Ymwybyddiaeth

Fel Myfyriwr PCYDDS cyfredol mae gennych bellach fynediad llawn 24/7 i blatfform blaenllaw Gyrfaoedd brifysgol. Trwy'r platfform hwn mae gennych fynediad isod i wybodaeth Gyrfaoedd, Hunanasesu, Cynlluniwr Gyrfa, gwiriwr CV360 a LLAWER mwy. 24 awr y dydd, 7 diwrnod yr wythnos.