ASTUDIAETHAU ÔL-RADDEDIGGWNEWCH GAIS NAW

P’un a ydych wedi gorffen gradd israddedig yn ddiweddar, rydych yn dilyn diddordeb oes, neu’n ceisio newid gyrfa neu gael dyrchafiad, gallwch ddewis o’n hystod o wahanol gymwysterau ôl-raddedig, a gallwch astudio llawer ohonynt yn rhan-amser, yn llawn amser neu ar-lein/o bell.

Mae yna ddwy ffordd y gallwch gael eich gradd ôl-raddedig; drwy ymchwil neu drwy raglen ôl-raddedig a addysgir. Am ragor o wybodaeth ar y gwahanol lwybrau hyn, dilynwch y dolenni isod.