Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni

Astudio Gyda Ni

Ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cynnig ystod eang o raglenni academaidd a phroffesiynol ar lefel Israddedig ac Ôl-raddedig.

Gyda’n partneriaid yn y grŵp PCYDDS, rydym yn cynnig llwybrau dilyniant o Addysg Bellach yr holl ffordd i astudiaethau Ôl-Ddoethurol.