facebook Pixel Ffilm a Theledu | Swansea College of Art - UWTSD

Ffilm a Theledu

Ydds Hafan  -  Y Brifysgol  -  Sefydliadau ac Academïau  -  Coleg Celf Abertawe  -  Ffilm a Theledu

film-tv-1200x500-banner

Mae ein rhaglen Ffilm a Theledu yn greadigol a seiliedig ar arfer, sy’n canolbwyntio ar egwyddorion creadigol a damcaniaethol allweddol a fydd yn elwa myfyrwyr yn hir ar ôl iddynt raddio. Fel Ffilm a Theledu ei hun, mae’r cwrs yn gyfuniad o feddwl creadigol a gwneud ffilmiau ymarferol, wedi’i ategu gan ddarlithoedd, seminarau a thiwtorialau diddorol a symbylol.

Cadwch le ar Ddiwrnod Adored

Cyrsiau

Cyfleusterau

Astudiaethau achos

MA visual communication

Cyrsiau Ôl-raddedig

film Facebook widget

Oriel

Film & TV Industry Links

Cysylltiadau Diwydiannol

copper-coast-260x160-widget

Arfordir Copr

©2021 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Elusen Gofrestredig: Rhif 1149535