clearing banner welsh 1

Heb wneud cais eto? ‘Dyw hi ddim yn rhy hwyr i ymuno â ni ym mis Medi.

Mae ein cynghorwyr clirio cyfeillgar yn barod ac yn aros i gymryd eich galwad. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi derbyn lle eto, rydym yma i helpu!

Ffoniwch 0300 323 1828

Cofrestrwch o flaen llaw cyn i chi dderbyn eich canlyniadau

Cyn-gofrestru

Eisoes wedi derbyn eich canlyniadau?

Ymgeisiwch nawr

Mae gennym ystod o gyrsiau ar ein campysau yn Abertawe, Llambed, a Chaerfyrddin.

Os nad ydych eto wedi gwneud cais ar gyfer y Brifysgol, wedi gwneud cais ond heb gael unrhyw gynigion, neu os nad ydych wedi bodloni’r gofynion ar gyfer eich dewis o brifysgolion, efallai y bydd modd i ni gynnig lle i chi ar un o'n rhaglenni ni.

Ymweld â ni yn ystod Clirio

Byddwn yn cynnal diwrnodau agored anffurfiol ar ddydd Sadwrn y 18fed o Awst ar gampysau Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe ar gyfer myfyrwyr sy’n dymuno dechrau ar gwrs ym mis Medi er mwyn cael sgwrs gyda staff perthnasol. Archebwch eich lle ar y campws priodol a byddwn yn anfon manylion atoch am yr oriau agor ac ati drwy ebost.

Diwrnodau Agored Abertawe | Diwrnodau Agored Caerfyrddin | Diwrnodau Agored Llambed