Mae gennym le i chi! Ymunwch gyda ni fis Medi yma.

Ydych chi’n gobeithio sicrhau lle yn y brifysgol iawn i chi drwy’r system Glirio? Dewch o hyd i’r cwrs perffaith gyda ni yn y Drindod Dewi Sant eleni i’ch rhoi ar ben ffordd i lwyddiant. Addysgu gwych gyda diogelwch mewn cof. Rydym yn gyffrous i gynnig mwy o ddulliau addysgu wyneb i wyneb ac ar y campws i chi ym mis Medi, yn unol â chyfarwyddyd.

Byddwch yn rhan o gymuned gefnogol a gofalgar

Mannau arbenigol, offer ardderchog. Bydd y rhain ar gael i chi eu defnyddio fel y bo mesurau diogelwch yn caniatáu. Ymunwch â ni i gael y math o addysgu, cymorth ac anogaeth bwrpasol sydd wedi helpu llawer o fyfyrwyr Y Drindod i gyflawni llawer mwy nag y bu iddynt ei ddychmygu.  

Cais prifysgol cyntaf?

Nid yw’n rhy hwyr, p’un ai a ydych yn dychwelyd i addysg neu wedi newid eich meddwl am flwyddyn i ffwrdd. Ymgeisiwch nawr drwy UCASyn uniongyrchol i’r Drindod neu ffoniwch ni ar 0300 323 1828 drafod eich opsiynau.

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni

Mae ein cyrsiau’n ffocysu ar gyflogaeth ac yn paratoi ein graddedigion i gyrraedd eu nod o ran gyrfa. Rydym yn rhoi cefnogaeth eithriadol i’n myfyrwyr ac yn gwneud mynediad yn rhwydd drwy ein ap newydd. Rydym yn barod i gyflwyno dysgu i chi, boed agos neu bell.

Llety i chi.

Contractau hyblyg ar gyfer llety ar y campws a system ‘Cyfaill COVID’ i wneud yn siŵr y gallwch gael beth bynnag sydd ei angen arnoch os bydd rhaid i chi hunanynysu.

 

Yn gyntaf am gyrsiau a darlithwyr

Mae ein myfyrwyr wir yn rhoi gwerth i ansawdd yr addysgu yn Y Drindod. Yn gyntaf am ‘Gwrs a Darlithwyr’.

Whatuni Student Choice, yng ngwobrau 2019 a 2020.   

Newyddion Coronafeirws

Mis Medi yn Y Drindod

What Uni Student Choice Awards 2020

Beth ydyn ni’n ei gynnig i chi?


Cyngor a Chymorth


Chat to our Students

Canllaw Cam Wrth Gam I Glirio

Cyngor syml ar sut i wneud cais drwy’r broses clirio.
Fees and Finance

Ffioedd a Chyllid

Gwybodaeth a chyngor am gostau astudio.
Accomodation Guide

Canllaw Llety

Llety a mwy. Dewch i fyw gyda ni!
Why Choose UWTSD

Pam Astudio Yn Y Drindod Dewi Sant?

Mwynhewch ddysgu mwy am astudio gyda ni.

Dysgwch Mwy


Sgwrsiwch â'n myfyrwyr

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr

Gofynnwch i'r myfyrwyr sut brofiad yw astudio gyda ni a mwynhewch sgwrs bellach am eich cwrs.
Sesiynau Blasu Ar-Lein

Sesiynau Blasu Ar-Lein

Os nad ydych wedi penderfynu ar eich cwrs, gall sesiwn flasu helpu.
Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Dysgwch am fywyd yn y brifysgol, dewch o hyd i wybodaeth hanfodol a darganfyddwch rai o'r rhesymau y mae myfyrwyr yn ein dewis ni.
Cyrsiau Is-raddedig

Darganfod eich campws

Dewch o hyd i'ch cartref newydd yn y Brifysgol.

Pam Astudio yn YDDS?

Beth a Ddywed ein Myfyrwyr

Students from different background