clearing banner welsh 1

Heb wneud cais eto? ‘Dyw hi ddim yn rhy hwyr i ymuno â ni ym mis Medi.

Mae ein cynghorwyr clirio cyfeillgar yn barod ac yn aros i gymryd eich galwad. Peidiwch â phoeni os nad ydych wedi derbyn lle eto, rydym yma i helpu!

Ffoniwch 0300 323 1828

Cofrestrwch o flaen llaw cyn i chi dderbyn eich canlyniadau

Cyn-gofrestru

Eisoes wedi derbyn eich canlyniadau?

Ymgeisiwch nawr

Mae gennym ystod o gyrsiau ar ein campysau yn Abertawe, Llambed, a Chaerfyrddin.

Os nad ydych eto wedi gwneud cais ar gyfer y Brifysgol, wedi gwneud cais ond heb gael unrhyw gynigion, neu os nad ydych wedi bodloni’r gofynion ar gyfer eich dewis o brifysgolion, efallai y bydd modd i ni gynnig lle i chi ar un o'n rhaglenni ni.

Mae 96.8% o'n graddedigion mewn gwaith neu astudiaethau pellach chwe mis ar ôl graddio (DLHE 2016/17). 

Ewch i ni

Diwrnodau Agored Abertawe | Diwrnodau Agored Caerfyrddin | Diwrnodau Agored Llambed