Ymunwch â ni ym mis Medi


0300 323 1828


Ymgeisiwch drwy UCAS

Chwilio Am Gwrs

NAWR YW'R AMSER

Chwilio am gwrs ar gyfer mis Medi 2021?

Efallai bod gennym ni’r lle perffaith ar eich cyfer chi, p’un ai a ydych wedi newid eich meddwl am brifysgol neu gwrs rydych wedi’u dewis, neu heb dderbyn unrhyw gynigion eto, neu heb fodloni gofynion mynediad eich dewis prifysgol.

Cais prifysgol cyntaf? Nid yw’n rhy hwyr, p’un ai a ydych yn dychwelyd i addysg neu wedi newid eich meddwl am flwyddyn i ffwrdd. Ymgeisiwch nawr drwy UCAS, neu ffoniwch ni ar 0300 323 1828 drafod eich opsiynau.

Mae eich dyfodol yn bwysig i ni

Mae ein cyrsiau’n ffocysu ar gyflogaeth ac yn paratoi ein graddedigion i gyrraedd eu nod o ran gyrfa. Rydym yn rhoi cefnogaeth eithriadol i’n myfyrwyr ac yn gwneud mynediad yn rhwydd drwy ein ap newydd. Rydym yn barod i gyflwyno dysgu i chi, boed agos neu bell.

Newyddion Coronafeirws

What Uni Student Choice Awards 2020


Cyngor a Chymorth


Chat to our Students

Canllaw Cam Wrth Gam I Glirio

Cyngor syml ar sut i wneud cais drwy’r broses clirio.
Fees and Finance

Ffioedd a Chyllid

Gwybodaeth a chyngor am gostau astudio.
Accomodation Guide

Canllaw Llety

Llety a mwy. Dewch i fyw gyda ni!
Why Choose UWTSD

Pam Astudio Yn Y Drindod Dewi Sant?

Mwynhewch ddysgu mwy am astudio gyda ni.

Students from different background

Dysgwch Mwy


Sgwrsiwch â'n myfyrwyr

Sgwrsiwch â'n myfyrwyr

Gofynnwch i'r myfyrwyr sut brofiad yw astudio gyda ni a mwynhewch sgwrs bellach am eich cwrs.
Sesiynau Blasu Ar-Lein

Sesiynau Blasu Ar-Lein

Os nad ydych wedi penderfynu ar eich cwrs, gall sesiwn flasu helpu.
Bywyd Myfyrwyr

Bywyd Myfyrwyr

Dysgwch am fywyd yn y brifysgol, dewch o hyd i wybodaeth hanfodol a darganfyddwch rai o'r rhesymau y mae myfyrwyr yn ein dewis ni.
Cyrsiau Is-raddedig

Darganfod eich campws

Dewch o hyd i'ch cartref newydd yn y Brifysgol.

Pam Astudio yn YDDS?

Beth a Ddywed ein Myfyrwyr