Hafan YDDS  -  Y Brifysgol  -   Campysau, Canolfannau a Lleoliadau  -  Canolfannau Dysgu Caerdydd

Y DRINDOD DEWI SANT YNG NGHANOL CAERDYDD


Mae canolfannau dysgu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Caerdydd yn cynnig addysg celfyddydau perfformio arbenigol ym mhrifddinas fywiog Cymru.

A male student dressed stylishly in retro urban attire bows towards the camera, smiling.

Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru

Academi unigryw sy'n cynnig rhaglenni arbenigol a fydd yn darparu’r myfyrwyr gyda thechneg gadarn ynghyd â dealltwriaeth eang o'r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Gan adeiladu ar lwyddiant Academi Llais Ryngwladol Cymru a Chanolfan Berfformio Cymru, mae WAVDA yn bair o greadigrwydd, gan ddatblygu actorion, cantorion a chyfarwyddwyr y dyfodol. Mae moeseg gwaith yr Academi yn seiliedig ar barch a chydweithio, mae ein myfyrwyr yn gweithio gydag arbenigwyr o’r diwydiant i fireinio eu sgiliau yn barod ar gyfer eu gyrfaoedd.

Ewch i'n dudalen Academi Llais a Chelfyddydau Dramatig Cymru i wybod mwy.