Y DRINDOD DEWI SANT YNG NGHANOL CAERDYDD


Mae canolfannau dysgu Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Caerdydd yn cynnig addysg celfyddydau perfformio arbenigol ym mhrifddinas fywiog Cymru.

WIAV Singer Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) Ewch i'r Wefan

Academi Llais Ryngwladol Cymru

Mae Academi Llais Ryngwladol Cymru (WIAV) yn ganolfan addysg perfformio lleisiol gyffrous, sy’n falch o’i chymysgedd o staff a hyfforddwyr rhyngwladol, academaidd a diwydiantseiliedig.

Mae’r tenor bydenwog Dennis O’Neill a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi dod at ei gilydd i roi hyfforddiant o’r radd flaenaf i fyfyrwyr. Mae WIAV yn amgylchedd arbenigol ac unigryw ar gyfer nifer fach o gantorion a chyfeilyddion eithriadol sydd ar ddechrau eu gyrfa broffesiynol.

Map Lleoliad

CBC Performance Canolfan Berfformio Cymru (CBC Ewch i'r Wefan

Canolfan Berfformio Cymru

Canolfan arloesol sy’n cynnig graddau arbenigol a fydd yn darparu ein myfyrwyr gyda thechneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Mae'r ganolfan yn bair byrlymus o actorion, cantorion, a dawnswyr y dyfodol. Mae ethos gwaith y cyrsiau wedi’i selio ar barch a chydweithio, ac mae hyn yn deillio o’r gefnogaeth mae’r myfyrwyr yn ei dderbyn gan ein staff a thiwtoriaid ymroddedig a phroffesiynol. Mae ein myfyrwyr yn ffurfio grwpiau clos, gan ddatblygu perthynas bersonol a phroffesiynol sy’n para am flynyddoedd.

Map Lleoliad