Ydds Hafan  -  Bywyd Myfyrwyr  -  Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau

Students walking along street

Mae bwrsarïau ac ysgoloriaethau ar gael i holl fyfyrwyr ac ymgeiswyr Y Drindod Dewi Sant.

Yn fyfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant gallwch gyrchu nifer o ysgoloriaethau a bwrsarïau i gefnogi eich astudiaethau a’ch galluogi i wneud yn fawr o’ch profiad myfyriwr. Mae’r rhain yn cynnwys:

  • Dyfarniadau cwrs-benodol
  • Dyfarniadau i gefnogi datblygiad sgiliau ychwanegol a chyflogadwyedd
  • Help i grwpiau penodol fel rheini sy’n fyfyrwyr a phobl sy’n gadael gofal wrth gyrchu addysg

Mae’r Brifysgol yn falch o gyhoeddi nifer o fwrsariaethau newydd ar gyfer blwyddyn academaidd 2020-21, gan gynnwys Cronfa Cysylltedd Ddigidol a Bwrsriaeth Gostyngiad Ffîoedd Cyrsiau Ȏl-raddedig o hyd at £3,000 ar gyfer myfyrwyr dilyniant a graddedigion diweddar y Brifysgol. Am fanylion pellach ewch at y dolenni priodol islaw.

Sut i wneud cais am Fwrsariaeth neu Ysgoloriaeth

  • Os ydych yn fyfyriwr presennol, cliciwch ar y linc isod am fanylion ar sut i ymgeisio
  • Dylai myfyrwyr grŵp Y Drindod Dewi Sant gysylltu â’ch sefydliad i weld pa gymorth sydd ar gael i chi.

Dysgwch am ysgoloriaethau, bwrsarïau a chymorth ariannol y gallwch eu cyrchu isod, a chofiwch Cysylltu âr Tîm Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau gydag unrhyw ymholiadau.

Er nad yn fwrsari nac ysgoloriaeth, bydd myfyrwyr Rhyngwladol yn falch o glywed bod y Brifysgol yn cynnig Gostyngiad Ffïoedd Myfyrwyr Rhyngwladol newydd sbon i fyfyrwyr rhyngwladol ar gwrs israddedig yn YDDS sy'n dymuno cofrestru ar raglen ôl-raddedig o fewn y Brifysgol. Cynigir gostyngiad o £3,000 ar gyrsiau â ffïoedd o £13,340. Does dim angen ymgeisio ar gyfer y gostyngiad gan y bydd yn cael ei wobrwyo'n awtomatig i fyfyrwyr dilys.

Bwrsarïaethau Israddedig ac Ôl-raddedig

Mae nifer o ysgoloriaethau a bwrsarïau i gefnogi eich astudiaethau a’ch galluogi i wneud yn fawr o’ch profiad myfyriwr.

Myfyrwyr Rhyngwladol Myfyrwyr Israddedig

Bwrsariaethau Hyfforddi Athrawon TAR

Mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cymhellion Hyfforddi Athrawon bob blwyddyn. Caiff symiau’r bwrsariaethau sydd ar gael a’r pynciau y maent yn gysylltiedig â nhw eu pennu’n flynyddol mewn ymateb i anghenion y sector addysg. 

Ewch i'n hadran Bwrsariaethau Hyfforddi Athrawon TAR i ddarganfod mwy.