Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Cyrsiau Israddedig  -  Perfformio Lleisiol (BMus)

Perfformio Lleisiol (BMus)

Mae ein gradd Perfformio Lleisiol yn rhaglen arbenigol i gantorion sy’n canolbwyntio ar y diwydiant. Wedi’i lleoli yng Nghaerdydd, cyflwynir y rhaglen gan academyddion ac ymarferwyr arbenigol o fri cenedlaethol a rhyngwladol o fewn cyfleuster arbenigol.  

OPSIYNAU LLWYBR A SUT I YMGEISIO

Cod UCAS: PEL1

Gwneir pob cais i astudio am raglen radd israddedig amser llawn trwy UCAS o dan god y sefydliad, T80

Ewch i’r adran Sut i wneud cais ar wefan y Brifysgol i gael rhagor o wybodaeth


Cadw Lle ar Ddiwrnod Agored Cadw Lle ar Ddiwrnod Blasu Cais am Wybodaeth Gwnewch Gais Nawr
E-bost Cyswllt: d.bebbington@uwtsd.ac.uk
Enw'r cyswllt:: David Bebbington

Ffioedd Dysgu 2021/22:
Cartref: (Llawn-amser): £9,000 y flwyddyn
Tramor (Llawn-amser): £13,500 y flwyddyn

5 rheswm i astudio’r cwrs hwn

 1. Rhaglen arbenigol sy’n canolbwyntio ar y diwydiant
 2. Fe’i cyflwynir gan academyddion ac ymarferwyr arbenigol
 3. Hyfforddiant lleisiol 1 i 1 helaeth
 4. Dosbarthiadau meistr gan artistiaid byd-enwog
 5. Wedi’i leoli o fewn cyfleuster arbenigol yng Nghaerdydd

Beth fyddwch chi'n ei ddysgu

Trosolwg o'r Cwrs

Gan adeiladu ar lwyddiant y rhaglenni ôl-raddedig yn Academi Llais Ryngwladol Cymru, mae’r BMus Anrh newydd mewn Perfformio Lleisiol yn rhaglen arbenigol i gantorion sy’n canolbwyntio ar y diwydiant.

Cyflwynir y rhaglen gan academyddion ac ymarferwyr arbenigol o fri cenedlaethol a rhyngwladol o fewn cyfleuster arbenigol yng Nghaerdydd, prif ddinas Cymru.

Mae modylau’r rhaglen yn archwilio meysydd megis astudiaethau perfformio, symudiad, theori cerddorol, technolegau perfformio a phrosiectau perfformio a luniwyd i ddatblygu dull cyfannol o berfformio lleisiol. Un o nodweddion penodol y rhaglen hon yw’r hyfforddiant lleisiol 1 i 1 helaeth a chyfres o ddosbarthiadau meistr drwy gydol y flwyddyn academaidd gan artistiaid byd-enwog.

Pynciau Modylau

Lefel 4:

 • Techneg Leisiol 1
 • Dawn Gerddorol Gyffredinol a Thechnegau Stiwdio
 • Prosiect Perfformio 1
 • Repertoire ac Arddull 1
 • Dosbarth Perfformio  
 • Dysgu yn yr Oes Ddigidol

Lefel 5:

 • Techneg Leisiol 2
 • Perfformiad Ensemble
 • Cyflwyno Perfformiad  
 • Prosiect Perfformio 2
 • Gwneuthurwyr newid: Adeiladu eich Brand Personol ar gyfer Cyflogaeth Gynaliadwy
 • Repertoire ac Arddull 2 (Dewisol)
 • Trefniant Lleisiol (Dewisol)

Lefel 6:

 • Perfformiad Terfynol  
 • Arfer Proffesiynol ar gyfer Perfformio
 • Y Diwydiannau Creadigol
 • Prosiect Annibynnol
Asesiad

Asesir y rhaglen hon drwy ystod o ddulliau sy’n cynnig cyfleoedd i gyflwyno dysgu mewn amrywiaeth o ffyrdd gwahanol drwy gydol y cwrs. Mae nifer o’r dulliau yn cynnwys perfformiadau, portffolios, asesiadau technegol, recordio, profi electronig, trefnu, ffug glyweliadau, podlediadau, ysgrifennu traethodau a chyflwyniadau.

Gwybodaeth allweddol

Staff
Meini Prawf Mynediad

120 pwynt UCAS a Chlyweliad/Cyfweliad.

Cyfleoedd Gyrfa

Rhagwelir y bydd graddedigion y rhaglen Perfformio Lleisiol yn cychwyn eu gyrfaoedd fel perfformwyr, crewyr, athrawon, artistiaid recordio, ac o fewn amrywiol ddisgyblaethau cysylltiedig eraill. Gall y BMus (Anrh) Perfformio Lleisiol arwain hefyd at astudiaeth ôl-raddedig.

Costau Ychwanegol

Gallai’r costau ychwanegol o gael gafael ar sgorau cerddorol, recordiadau neu destunau academaidd fod oddeutu £600-£800 dros gyfnod y rhaglen.

Cyrsiau Cysylltiedig