Allfeydd Arlwyo Abertawe

Ar ein campysau yn Abertawe mae tri man gwerthu amrywiol ar gyfer arlwyo. Mae un o'r enw Caffi Tawe ar ein campws newydd ei adeiladu yn ardal boblogaidd iawn SA1. Mae un arall ar gampws Ysgol Burnes Abertawe, ac un ar gampws Coleg Celf Dinefwr sydd ill dau yng nghanol Dinas Abertawe.

Beth sydd ar gael ar eich Campws heddiw?

SIOP GOFFI DINEFWR
Clicio a Chasglu drwy'r Ap, Bwyta Mewn a Têcawê
Gwasanaeth Ap: 08:30 - 14:30
Llun - Iau: 08:30 - 15:30
Gwener: 08:30 - 14:30
Sad - Sul: Agored ar gais

CAFFI TAWE, SA1
Clicio a Chasglu drwy'r Ap, Bwyta Mewn, a Têcawê
Gwasanaeth Ap: 08:30 - 14:30
Llun: 08:30 - 19:00
Mawrth - Gwener: 08:30 - 16:30
Sadwrn: 09:00 - 14:30

Sul: Agored ar gais

CAFFI CWTCH, CAMPWS BUSNES
Dim Ap - Bwyta Mewn neu Têcawê yn Unig
Llun - Iau: 08:30 - 15:30
Gwener: 08:30 - 14:30
Sad - Sul: Agored ar gais

Adolygir pob amser agor yn gyson, a gallant newid yn dibynnu ar y cwymp yn y clwy traed ac anghenion busnes.