Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Diogelu

Diogelu

Safety banner

Iechyd a diogelwch ein cymuned o staff a myfyrwyr yw ein blaenoriaeth ac rydyn ni’n cadw cyswllt agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a Public Health UK. Mae ein cynlluniau’n seiliedig ar ganllawiau Llywodraeth Cymru.

Rydyn ni’n paratoi ein campysau i groesawu myfyrwyr newydd a’r rhai sy’n dychwelyd ym mis Medi, ac wedi cyflwyno amrywiol fesurau i’ch cadw chi’n ddiogel – o sicrhau bod modd cynnal pellhau cymdeithasol, i systemau un ffordd, gwell cyfleusterau hylendid yn ogystal â mwy o lanhau, yn enwedig mewn mannau uchel eu defnydd.

Rydyn ni’n blaenoriaethu agor mannau dysgu arbenigol, pan fydd yn ddiogel ac yn briodol gwneud hynny, yn cynnwys gweithdai, labordai, stiwdios yn ogystal â llyfrgelloedd.

Rydyn ni hefyd wedi datblygu mesurau i gefnogi staff a myfyrwyr sy’n hunanwarchod, er mwyn iddyn nhw allu ymgysylltu’n llawn â’u hastudiaethau os nad oes modd iddyn nhw fynychu’r campws.

Bydd yr holl staff sy’n gweithio ar y campws yn derbyn yr hyfforddiant iechyd a diogelwch priodol.