Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Cyrsiau

Cyrsiau

Study banner

Gyda'n dull dysgu cyfunol, sy'n golygu cyfuniad o addysgu ar y campws ac ar-lein, bydd eich profiad dysgu yn fwy hyblyg er mwyn ichi gael y gorau o'r ddau fyd.

Byddwch yn gallu mynychu'r campws, yn amodol ar ganllawiau Llywodraeth Cymru, mewn grwpiau bach, gan gynnwys seminarau a thiwtorialau. Lle bynnag y byddwch - ar y campws neu oddi arno - byddwch yn dal i allu manteisio ar amrywiaeth o wasanaethau cymorth astudio gan gynnwys yr Hwb, Desgiau Gwasanaeth a Llyfrgelloedd.

Mae ein hamgylchedd ar-lein yn defnyddio’r dechnoleg ddiweddaraf i sicrhau y cewch fwynhau profiad ar-lein gwych, gydag ymagwedd gydweithredol, bersonol, gynhwysol gyda ffocws proffesiynol.

Rydyn ni hefyd yn cyflwyno modylau newydd ar draws ein rhaglenni i’ch galluogi i wneud y gorau o’r amgylchedd ar-lein i ddatblygu’r sgiliau a’r cymwyseddau mae cyflogwyr yn eu dymuno, yn cynnwys cymhwysedd digidol, ymchwilio a rheoli prosiect, yn ogystal â nodweddion graddedig fel cyfathrebu, hunan-adfyfyrio, gwydnwch a datrys problemau.