Ydds Hafan  -  Astudio Gyda Ni  -  Ar y Campws, Ar lein, Ar gael i ti  -  Cymdeithasu

Cymdeithasu

Social banner

Rhan fawr o fynd i’r Brifysgol yw gwneud ffrindiau newydd a darganfod diddordebau newydd ac rydyn ni’n ceisio sicrhau y byddwch yn cael profiad Prifysgol gwych yn y Drindod Dewi Sant.

Ceir ymagwedd bersonol ar ein campysau a’n profiadau ar-lein, sy’n meithrin ymdeimlad cryf o gymuned i’ch helpu i wneud y gorau o’ch profiad yn y brifysgol.

Rydyn ni’n cydweithio gydag Undeb y Myfyrwyr i gynllunio amrywiaeth o ddigwyddiadau a gweithgareddau i’ch croesawu ym mis Medi, ac er eu bod ychydig yn wahanol i’r blynyddoedd diwethaf, y nod yw eich helpu i ymgartrefu, cyfarfod â’ch cyd-fyfyrwyr a chymryd rhan ym mywyd y Brifysgol.

Mae Undeb y Myfyrwyr yn ehangu’r dewis o Glybiau a Chymdeithasau ac yn edrych ar ffyrdd cyffrous i barhau â’u gweithgareddau ar-lein, drwy greu cymunedau ar-lein arloesol yn ogystal ag amrywiaeth o ddigwyddiadau wyneb yn wyneb.

Rydyn ni’n cynllunio ein cyfleusterau ar y campws i sicrhau y cewch chi barhau i fwynhau manteision bywyd campws mewn amgylchedd diogel, fydd yn cynnwys mesurau pellhau cymdeithasol a mwy o gyfleusterau hylendid.

O sicrhau y cewch chi fwynhau coffi gyda ffrindiau yn un o’n caffis, i wneud defnydd o’n cyfleusterau iechyd a ffitrwydd pan fydd yn briodol, eich iechyd a’ch diogelwch chi fydd ein blaenoriaeth ni felly rydyn ni’n sicrhau ein bod yn hyblyg i allu ymateb yn gyflym i ganllawiau Llywodraeth Cymru ynghylch cyd-destun coronafeirws.