Anelu at Ragoriaeth

Ydds Hafan  -  Meysydd Pwnc  -  Cyrsiau Addysg Athrawon  -  Tystebau Darpar Athrawon  -  Anelu at Ragoriaeth

 

Croeso i Anelu at Ragoriaeth 2019, cynhadledd a arweinir gan ddarpar athrawon. Wedi’i gynnal ar eich cyfer chi gennych chi. Carwn i chi gymryd yr hyn a welwch heddiw, ac nid yn unig ei godi a’i gopïo, ond ei ailddyfeisio, ailgreu a rhoi eich stamp chi eich hunan arno. Chi yw’r genhedlaeth nesaf. Rydym yn ymroi i ysbrydoli’r genhedlaeth nesaf. Chi yw cwricwlwm 2022. Mae’n amser cyffrous rydym yn ei groesawu gyda chalonnau agored.

- Elaine Sharpling, Cyfarwyddwr AGA
 

Dylan Jones- aiming for excellence

CYNHADELDD ANELU AT RAGORIAETH

Arddangosodd y 7fed Gynhadledd “Anelu at Ragoriaeth” gyflwyniadau ysbrydoledig gan amrywiaeth o Ysgolion, Cymdeithas Athrawon YDDS, cyn ddarpar fyfyrwyr a rhai presennol, gyda phawb yn rhannu ymarfer rhagorol. Rhoddodd y gynhadledd y cyfle i gynnal mentora cyfoedion anffurfiol a sesiwn Holi ac Ateb gyda phanel enwog o arbenigwyr addysg. Roedd y prif siaradwr yn neb llai na’r Athro Graham Donaldson a ddychwelodd unwaith eto i siarad gyda chi, cyfle na ddylid ei golli.

Digwyddiad y Flwyddyn hon

Dyddiad:: Friday, Mai 10, 2019 | Lleoliad: Selwyn Samuel Centre, 8 Park Cres, Llanelli SA15 3AE, UK | Amser: 9:00 to 17:00

Am wybodaeth cysylltwch â:
mathew.jones@uwtsd.ac.uk

DIWRNOD AGORED TAR Gwefan Yr Athrofa

teacher-education-widget

Addysg Athrawon

Aiming for Excellence Gallery

Oriel

Aiming for Excellence Presentations 2017

Cyflwyniadau