Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored


Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Brifysgol yn dathlu ein Daucanmlwyddiant eleni sy’n nodi gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant, Llambed ar y 12 Awst 1822. Trwy gydol y flwyddyn, bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar draws ein campysau i ddathlu rôl y Brifysgol fel man geni addysg uwch yng Nghymru.

Dathlwch gyda ni
Lampeter Old Building
Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG CYRSIAU CARLAM

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Bicentenary Service

Gwasanaeth yn Eglwys Gadeiriol Tyddewi yn dathlu 200 mlynedd o addysg uwch


19.05.2022

Professor Enlli Thomas will deliver 2022 O’Donnell Lecture on Education, the Pandemic and the Welsh Language

Yr Athro Enlli Thomas i gyflwyno Darlith O'Donnell 2022


19.05.2022

How do we seek to harmonise life on Earth with that of the Heavens – the sky, stars and wider cosmos? This is the question asked posed by the nineteenth annual conference of the University’s Sophia Centre. This year the Centre is partnering with the University’s Harmony Institute.

'Harmoni'r Nefoedd a'r Ddaear' - Canolfan Sophia, Y Drindod Dewi Sant i gynnal ei 19eg Cynhadledd Flynyddol


18.05.2022

On 14 May 2022 children from the Swansea Chinese community gathered at UWTSD’s IQ Building to take the Youth Chinese Test (YCT).

Athrofa Confucius y Drindod Dewi Sant yn cynnal prawf Tsieinëeg i Ieuenctid ar gyfer plant Abertawe


18.05.2022
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.