DECHRAU NEWYDD YN 2021


Ymgeisiwch Nawr
SESIYNAU BLASU AR-LEIN Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Pethau Bychain

Pethau Bychain

Dathliad o ddiwylliant Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

23 Chwefror - 7 Mawrth 2021

Digwyddiadau

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Campysau a Lleoliadau Rhithdeithiau

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Carys Owens, Whisper Cymru’s newly-appointed Managing Director, says the recent merger of her company Lens 360 with Whisper – a global network of production, post-production and broadcast specialists – is a further example of an ongoing success story for the creative industries throughout the Swansea Bay City Region.

Yr Egin wrth galon sector creadigol ffyniannus yn Ne-orllewin Cymru


04.03.2021

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is celebrating International Women’s Day 2021 (IWD) by sharing the experiences of women taking part in Aurora, a unique leadership development programme.

Datblygu arweinwyr addysg uwch y dyfodol


04.03.2021

Daniel Martin, a physiotherapist and lecturer on the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD’s) Sport and Exercise Therapy degree programme has released a video giving his tips on how to fit physical activity into a busy lifestyle.

Darlithydd yn y Drindod Dewi Sant yn rhannu cyngor ynghylch cynnwys ymarfer corff yn ein bywydau prysur


04.03.2021

The study is being conducted by Zoe Cooke, a KESS2 funded PhD student in the Psychology and Counselling department at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) in Swansea, in collaboration with cancer charity Tenovus Cancer Care.

Annog pobl sy’n byw gyda chanser yng Nghymru i gymryd rhan mewn astudiaeth cymorth canser pandemig


03.03.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau

What Uni Student Choice Awards 2020

Mae gennym ni llety, cyrsiau a darlithwyr gorau yn y DU yn ôl pleidleisiau myfyrwyr!
(What Uni Student Choice Awards 2020).

Sgwrsio gyda'n myfyrywr Prosbectws Israddedig