DEWIS
EICH STORI

Gwnewch Gais Nawr 2023

DEWIS EICH STORI

Gwnewch Gais Nawr 2023

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Brifysgol yn dathlu ein Daucanmlwyddiant eleni sy’n nodi gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant, Llambed ar y 12 Awst 1822. Trwy gydol y flwyddyn, bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar draws ein campysau i ddathlu rôl y Brifysgol fel man geni addysg uwch yng Nghymru.

Dathlwch gyda ni
Lampeter Old Building

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Dr Peter Herbert

Degawd o ymchwil a thros ddeugain o bapurau gwyddonol yn ymchwilio i effeithiau gweithgarwch ac anweithgarwch


06.12.2022

Referencing the iconic Welsh notion of Cwtch, and our deep affection for Welsh blankets, “Carthen” and quilts, the Cwilt 200 project aims to bring together the far reaching and diverse UWTSD community, extending across campuses, towns, cities, and continents, to friends, graduates, and local groups through a 200-block quilt – each block telling a unique story.

Prosiect Cwilt Deucanmlwyddiant Y Drindod Dewi Sant yn casglu'r gymuned i rannu straeon a dathlu treftadaeth gyfoethog


06.12.2022

The University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC) has recently completed a collaborative pilot study with Swansea-based Kaydiar Ltd, which specialises in offloading (reducing pressure) technology for pressure lesions on the foot, from diabetic care to sport footwear.

Astudiaeth i gyflymu lansio cynnyrch fferyllol arloesol ZeroSole gan Kaydiar ar y farchnad a fydd ar gael dros y cownter


06.12.2022

In preparation for this festive event, Henry has been building up his stamina thanks to a set of hi-tech, super-lightweight crutches created by the Cerebra Innovation Centre; a partnership between children’s disability charity, Cerebra, and the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Cerebra a PCYDDS yn helpu Henry ifanc i baratoi ar gyfer y digwyddiad ‘Winter Wonderwheels’ a yrrir gan Marvel!


05.12.2022
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol