Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Learning Through Nature Conference - Lampeter

Y Drindod Dewi Sant yn cynnal cynhadledd i Athrawon ar ‘Ddysgu drwy Natur’ yn Llambed.


26.05.2023

Hospitality Conference 2023 - International Hotel Management students group photo outside IQ

Drysau’n agor ar gyfer y diwrnod Lletygarwch


23.05.2023

Ollie George - Trail Du Guerledan

Myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant i gynrychioli Cymru yn y Trail De Guerledan


22.05.2023

Students at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) opened their annual summer degree show on the evening of Friday 19th May in a packed event across multiple Swansea venues.

Noson Agoriadol Syfrdanol i Fyfyrwyr


22.05.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol