YMWELWCH Â NI AR Y CAMPWS

Archebwch Ddiwrnod Agored

YMWELWCH Â NI AR Y CAMPWS

Diwrnod Agored

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Brifysgol yn dathlu ein Daucanmlwyddiant eleni sy’n nodi gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant, Llambed ar y 12 Awst 1822. Trwy gydol y flwyddyn, bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar draws ein campysau i ddathlu rôl y Brifysgol fel man geni addysg uwch yng Nghymru.

Dathlwch gyda ni
Lampeter Old Building
Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG CYRSIAU CARLAM

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


A picture of Ian Walsh, Caroline Thraves, Alex Duncan, and Kath Clewett from UWTSD at the Stiwdio Griffith launch

Coleg Celf Abertawe ac orielau lleol yn lansio arddangosfa aml-leoliad gydweithredol i ddathlu creadigedd yn y ddinas


28.09.2022

The University has been placed 1st in Wales in 5 subjects in the Guardian University League Table 2022.

Cynghrair y Guardian yn gosod y Brifysgol yn 1af yng Nghymru mewn 5 pwnc


28.09.2022

UWTSD’s International Institute for Creative Entrepreneurial Development’s (IICED) Andy and Kathryn Penaluna recently hosted a fact-finding visit by Brazil’s Sebrae, in partnership with Taiame Souza from the European Desk of InvestSP.

Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ymwelwyr o Sebrae i amlygu arloesi entrepreneuraidd


28.09.2022

A handy pocket guide to human rights and why they are important to the everyday lives of people in Swansea has been launched.

Hawliau Yn Eich Poced


27.09.2022
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.