DEWIS
EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

DEWIS EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Staff and students from UWTSD's Lampeter Campus will soon be joined by volunteers from the local community, and a few special guests, as they seek to uncover more of Ceredigion’s hidden histories as part of the Portalis project.

Helpwch i ddarganfod Cynhanes Ceredigion!


20.03.2023

An MA Illustration student from the University of Wales Trinity Saint David’s Swansea College of Art is currently busy working with Carmarthenshire school children as a creative art practitioner on a special production, entitled Prosiect 23, for the Carmarthenshire Urdd National Eisteddfod 2023.

Myfyrwraig MA Darlunio y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda phlant ysgolion sir Gaerfyrddin i baratoi ar gyfer cynhyrchiad 'Prosiect 23' Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.


20.03.2023

A new book by UWTSD Associate Professor Julia Lockheart is being launched at a sell-out event this week.

Llyfr newydd yn datgelu sut gall breuddwydion greu cysylltiadau rhwng pobl


17.03.2023

Principal guests at the launch of the Immersive room

PCYDDS yn lansio Ystafelloedd LED Trochi newydd


17.03.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol