Rhith-Ddiwrnod Agored
26 Mehefin

Cadwch Le

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Craft Hub is a European project co-funded by the Creative Europe Programme focused on Craft in the context of cultural heritage and its continuing relevance in contemporary practice.

Galwad am Ymarferwyr Crefft! Hyb Crefftau’r UE: Preswyliadau Cyfnewid i Wneuthurwyr


15.06.2021

The collaboration between world-leading innovator in nitrogen plasma technology Energist Ltd, the University of Wales Trinity Saint David’s (UWTSD) Assistive Technologies Innovation Centre (ATiC), and Swansea University Medical School’s Healthcare Technology Centre (HTC), has been established through the £24m Accelerate Wales programme, co-funded by the European Regional Development Fund.

Cydweithredu i arloesi ffordd unigryw o drin acne cronig heb gyffuriau


15.06.2021

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has a highly successful Degree Apprenticeship Programme, working in partnership with Welsh businesses to create a pipeline of talent and equipping future workforces with the right skills to ensure Wales remains competitive on a global scale.

Gweithio mewn partneriaeth i greu ffrwd o dalent


15.06.2021

Crossfit Carmarthen

Perchennog campfa Crossfit yn rhoi nôl i’r Brifysgol.


14.06.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.