DEWISWCH EICH STORI
MEWN CLIRIO

COFRESTRWCH EICH DIDDORDEB

DEWISWCH EICH STORI MEWN CLIRIO

Cofrestrwch

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Brifysgol yn dathlu ein Daucanmlwyddiant eleni sy’n nodi gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant, Llambed ar y 12 Awst 1822. Trwy gydol y flwyddyn, bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar draws ein campysau i ddathlu rôl y Brifysgol fel man geni addysg uwch yng Nghymru.

Dathlwch gyda ni
Lampeter Old Building
Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG CYRSIAU CARLAM

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Mae The World Reimagined yma! Darganfyddwch y llwybr cerfluniau o gwmpas Abertawe


11.08.2022

Change Ambassador Programme

Y Drindod Dewi Sant ac Iechyd a Gofal Digidol Cymru yn cydweithio i ysbrydoli a gyrru newid


10.08.2022

A book to mark UWTSD’s bicentenary was launched at the National Eisteddfod in Tregaron last week.

“Trysorau: Casgliadau arbennig Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant” - Lansiad llyfr yn nodi daucanmlwyddiant Y Drindod Dewi Sant


09.08.2022

Martin Bates

Cyrn carw coch tair mil oed yn dychwelyd i Borth ar gyfer arddangosfa ddiweddaraf Portalis


08.08.2022
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.