Rhith-Ddiwrnod Agored
26 Mehefin

Cadwch Le

SESIYNAU BLASU AR-LEIN Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

The University of Wales Trinity Saint David and MCR Race Cars Ltd has debuted a new aerodynamic package, which was fully student designed, at Donnington Park. The bodywork design was the result of a collaborative partnership between University of Wales Trinity Saint David, MCR Race Cars, sports racing car manufacturers and John Iley.

Prosiect a gynlluniwyd ar y cyd ar drywydd llwyddiant


14.04.2021

Kallum Weyman, a student on the MA Directing course is currently preparing to direct the drama ‘Educating Rita’ to a closed audience (due to the Coronavirus restrictions) on Friday, April 16th, at the Gate Arts Centre in Cardiff.

MYFYRIWR M.A. PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT YN GWIREDDU BREUDDWYD


14.04.2021

UWTSD Professor Emeritus Howard Riley has published a new book that aims to help dyslexics and all students of art improve their drawing skills.

Tiwtor yn y Drindod Dewi Sant yn rhyddhau llyfr i helpu pobl ddyslecsig a phob myfyriwr celf i fireinio eu sgiliau lluniadu


01.04.2021

A collaborative research project involving the Athrofa: Centre for Education and partner schools is helping to develop understanding of global competency and citizenship across Europe.

Yr Athrofa ac ysgolion partner yn meddwl yn fyd-eang cyn y gynhadledd ryngwladol


01.04.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.