Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Cyrsiau Israddedig Diwrnoadu Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
29 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
8 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
25 Ionawr 2020

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
18 Ionawr 2020

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Student teachers from UWTSD's Athrofa meeting Education Minister Kirsty Williams

Gweinidog Addysg yn esbonio i fyfyrwyr PCYDDS pam na fu erioed amser gwell i addysgu

Nadolig Big Band Christmas

Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn perfformio yn sioe Nadolig y Bandiau Mawr yng Nghaerdydd

BA Early Years Education and Care (Early Years Practitioner Status) / BA Addysg a Gofal Blynyddoedd Cynnar (Statws Ymarferydd Blynyddoedd Cynnar)

Myfyrwyr yn graddio o radd arloesol yn y Blynyddoedd Cynnar

SKIP-Cymru

Un o brif arbenigwyr Datblygiad Echddygol y byd yn traddodi darlith wadd yn Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau