Blwyddyn Newydd

DECHRAU NEWYDD YN 2021


Ymgeisiwch Nawr
SESIYNAU BLASU AR-LEIN Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

What Uni Student Choice Awards 2020

Mae gennym ni llety, cyrsiau a darlithwyr gorau yn y DU yn ôl pleidleisiau myfyrwyr!
(What Uni Student Choice Awards 2020).

Sgwrsio gyda'n myfyrywr Prosbectws Israddedig

 

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Campysau a Lleoliadau Rhithdeithiau

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

UWTSD Visiting Architecture lecturer Dr Liz Walder will address the online Symposium, “International Perspectives on the Future of Architecture and Urbanism in the Post-COVID Age,” to be held on January 29 and 30.

Darlithydd o'r Drindod Dewi Sant i annerch symposiwm Pensaernïaeth Ryngwladol ar heriau a chyfleoedd yn ystod Covid-19


15.01.2021

Rhagoriaith, the University of Wales Trinity Saint David's Centre for Welsh Language Services, held an information sharing session in Simultaneous Translation.

Rhagoriaith yn cynnal sesiwn rhannu gwybodaeth ym maes Cyfieithu ar y Pryd


13.01.2021

Owain Sparnon, a third year Fine Art student, has been selected to be part of the 'Young Welsh Artists' exhibition

Dewis myfyriwr Celfyddyd Gain i fod yn rhan o arddangosfa ‘Artistiaid Ifainc Cymru’


12.01.2021

Putting VR to the Test: Assessing the Benefits and Overcoming the Challenges

Profi Realiti Rhithwir: Asesu'r Manteision a Goresgyn yr Heriau


12.01.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau