Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored


Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored
Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG CYRSIAU CARLAM

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

UWTSD welcomes international students from the Global Wales Postgraduate and Chevening Scholarships programmes.

Y Drindod Dewi Sant yn croesawu myfyrwyr rhyngwladol o raglenni Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Cymru Fyd-eang ac Ysgoloriaethau Chevening


21.10.2021

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has appointed Dyfed Telecom as a mobile phone provider for the university.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dyfarnu contract ffonau symudol i gwmni lleol, Dyfed Telecom


20.10.2021

Gardd Canolfan S4C Yr Egin yn barod i ‘Flaguro’.


20.10.2021

An innovative, new clinical project to examine the effects of the use of bioelectrical technology for pain management in patients waiting for knee replacement surgery, will launch this October.

Gwerthusiad o’r gwasanaeth/prosiect clinigol newydd i archwilio effaith technoleg biodrydanol NuroKor ar gleifion osteoarthritis sy’n aros am lawdriniaeth i osod pen-glin newydd


20.10.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.