NAWR YW'R AMSER


Clirio 2021

Ffoniwch 0300 323 1828

Chwilio ein cyrsiau

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is offering a short course for those interested in Egyptian Cultural Astronomy.

Cwrs Byr gan y Drindod Dewi Sant yn rhoi cyflwyniad i Seryddiaeth Ddiwylliannol yr Aifft


03.08.2021

Ann-Marie Gealy, Academic Director of Childhood, Youth and Education Studies started her career at UWSTD in 1997 following her role as a primary school teacher. Initially she worked in the Initial Teacher Training Department developing the Science subject specialism. Later she became a Seni

Tîm Blynyddoedd Cynnar y Drindod Dewi Sant yn ffarwelio ag aelodau staff sydd wedi bod yn gwasanaethu ers amser maith


02.08.2021

Bydd Luned George, Uwch Swyddog Ymgysylltu a Recriwtio ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn cymryd rhan mewn gweminar astudio yng Nghymru yr wythnos hon.

Gweminar Paratoi ar gyfer Prifysgol: ‘Paratoi ar gyfer diwrnod canlyniadau a chlirio’


02.08.2021

Natalie Beard had been working in the events industry for several years, from the age of 17, when she decided to enrol on a degree in Events and International Festivals Management at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Myfyriwr Y Drindod ar fin cymryd ei hastudiaethau i’r lefel nesaf ar ôl cwblhau cwrs israddedig


02.08.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.