Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Cyrsiau Israddedig Diwrnodau Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
29 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
8 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
20 Mehefin 2020

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
2 Mai 2020

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Dan Rowbotham New co-ordinator appointed at Yr Atom

Apwyntio Cydlynydd newydd yn yr Atom

Myfyrwyr BA Dawns / BA Dance Students

Myfyrwyr Dawns y Drindod Dewi Sant yn cyflwyno IGNITE

Chris Bull, Principal Aerodynamicist at Renault F1 Team

Un o raddedigion Peirianneg Chwaraeon Moduro PCYDDS yn rhannu ei frwdfrydedd dros weithio gyda thimau Fformiwla 1 â myfyrwyr

David Thorpe

Cynnig rhaglen ôl-raddedig arloesol mewn Llywodraethu ‘Un Blaned’ ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau