DEWISWCH
EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

DEWISWCH EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


UWTSD academic, Dr Dylan Blain, has been undertaking a football commentary role with S4C.

Academydd o'r Drindod Dewi Sant yn ymgymryd â rôl sylwebu pêl-droed rhyngwladol Cymru.


29.11.2023

Josh Knight - Adventure Filmmaking UWTSD

Un o Fyfyrwyr Gwneud Ffilmiau’r Drindod Dewi Sant yn arddangos gwaith ym Mharc Dinefwr.


28.11.2023

A new apprenticeship has been launched through a collaboration between the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) and partner organisations, after research showed a worrying decline in the traditional craft of stained glass.

PCYDDS yn lansio Prentisiaeth newydd mewn Gwydr Lliw i arbed crefftau sydd mewn perygl


27.11.2023

The Swansea Project Zero branding has been developed by Agi Olah, a graphic design student at the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD).

Brandio’n cael ei ddatgelu ar gyfer Prosiect Sero Abertawe


23.11.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol