Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored


Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored
Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG CYRSIAU CARLAM

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Myfyriwr Hyfforddi a Mentora i gychwyn cyn hir fel darlithydd yn y Drindod Dewi Sant


27.10.2021

Archwilio effaith gorchuddion coesau prosthetig “cŵl” LIMB-art ar bobl sydd wedi colli coes, ac agweddau’r cyhoedd tuag atynt


25.10.2021

UWTSD welcomes international students from the Global Wales Postgraduate and Chevening Scholarships programmes.

Y Drindod Dewi Sant yn croesawu myfyrwyr rhyngwladol o raglenni Ysgoloriaethau Ôl-raddedig Cymru Fyd-eang ac Ysgoloriaethau Chevening


21.10.2021

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) has appointed Dyfed Telecom as a mobile phone provider for the university.

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dyfarnu contract ffonau symudol i gwmni lleol, Dyfed Telecom


20.10.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.