NAWR YW'R AMSER


Clirio 2021

Ffoniwch 0300 323 1828

Chwilio ein cyrsiau

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Cyhoeddi enillydd gwobr Norah Isaac 2021.


27.07.2021

Eifion Williams has worked for the NHS for 40 years and has now graduated from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) with a MTh degree in Christian Theology, after successfully juggling studying with his work and family life.

Cyfarwyddwr Cyllid y GIG yn dathlu llwyddiant graddio gyda Meistr mewn Diwinyddiaeth (MTh)


26.07.2021

Myfyrwraig BA Astudiaethau Tsieniaidd yn graddio gyda gradd dosbarth cyntaf.


26.07.2021

Carly Edwards.

Un o raddedigion Busnes PCYDDS yn canmol y Brifysgol am ei chefnogaeth barhaus.


26.07.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.