Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored


Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Brifysgol yn dathlu ein Daucanmlwyddiant eleni sy’n nodi gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant, Llambed ar y 12 Awst 1822. Trwy gydol y flwyddyn, bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar draws ein campysau i ddathlu rôl y Brifysgol fel man geni addysg uwch yng Nghymru.

Dathlwch gyda ni
Lampeter Old Building

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Oliver Conger, Managing Director at British Rototherm.

Mae MADE Cymru yn creu cynghrair pwerus, blaengar o weithgynhyrchwyr


20.01.2022

BA Early Years Education and Care (Early Years Practitioner Status) students at their graduation ceremony in 2019

Astudiaethau Plentyndod, Ieuenctid ac Addysg yn y Drindod Dewi Sant yn dathlu noson y graddedigion a’r wythnos gyflogadwyedd


19.01.2022

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) Set Design Production Scenery Workshop is proud to announce its involvement in the newly released ‘Save the Cinema’ film for Sky.

Ffilm ‘Save the Cinema’ yn dylunio a chreu golygfeydd yng Ngweithdy Dylunio Setiau a Chynhyrchu y Drindod Dewi Sant


18.01.2022

Dr Martin Crampin will deliver a lecture to the Honourable Society of the Cymmrodorion on the imaging of the Welsh Saints by the Swansea-stained glass firm, Celtic Studios on January 18 at 6.30pm.

Dr Martin Crampin i roi darlith i Anrhydeddus Gymdeithas y Cymmrodorion


14.01.2022
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.