Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored


Ymwelwch â ni ar y campws

Archebwch Ddiwrnod Agored

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Brifysgol yn dathlu ein Daucanmlwyddiant eleni sy’n nodi gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant, Llambed ar y 12 Awst 1822. Trwy gydol y flwyddyn, bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar draws ein campysau i ddathlu rôl y Brifysgol fel man geni addysg uwch yng Nghymru.

Dathlwch gyda ni
Lampeter Old Building

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) and Cricket Wales are delighted to announce an exciting partnership to improve cricketing facilities in Carmarthenshire and Pembrokeshire.

Y Drindod Dewi Sant a Chriced Cymru yn dod at ei gilydd!


24.01.2022

UWTSD Photojournalism & Documentary Photography graduate Antonia Osuji, who is currently working as an intern with Race Council Cymru, has worked primarily through the medium of photography to help record and document their stories for the exhibition.

Windrush Cymru – Ein Lleisiau, Ein Straeon, Ein Hanes


24.01.2022

UWTSD Early Years students showcase publications with the Early Childhood Studies Degree Network.

Myfyrwyr Blynyddoedd Cynnar Y Drindod Dewi Sant yn arddangos eu cyhoeddiadau gyda’r Rhwydwaith Gradd Astudiaethau Plentyndod Cynnar.


24.01.2022

A medieval manuscript dating back to around 1200 CE can be viewed in a special collections exhibition to celebrate the bicentenary of the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) at its Lampeter campus.

Mae Llawysgrif Gwaed y Mynach, sy’n dyddio o’r 13eg Ganrif, yn rhan o gyfres o arddangosfeydd i ddathlu daucanmlwyddiant Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


21.01.2022
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.