Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Lleoedd Clirio Diwrnoadu Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yn Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Sesiynau Galw Heibio:
17 Awst 2019

Cadwch eich lle

Abertawe

Sesiynau Galw Heibio:
17 Awst 2019

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
17 Awst 2019

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
11 Hydref 2019

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Judge Singh 1

Dyfarnu Doethuriaeth Anrhydeddus i’r Barnwr Ray Singh CBE

Tiegen Lillicrap

Tiegen yn graddio gyda Gradd Dosbarth Cyntaf mewn Peirianneg Chwareon Modur

Matt Jukes 1

Dyfarnu Cymrodoriaeth Anrhydeddus y Drindod Dewi Sant i Brif Gwnstabl Heddlu De Cymru

Ella Wilkinson

Llwyddiant i Fyfyrwraig Cadwraeth Amgylcheddol

Imac

Creu, Arloesi, Ysbrydoli

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am ein natur gyfeillgar, daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am ei chymuned ddysgu ac yn 11eg yn y DU am gymorth academaidd yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2018.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau