GELLI DI...

GREU ARLOESI YSBRYDOLI


Rhith-Ddiwrnod Agored | 28 Tachwedd 2020

Archebwch Lle

Rhith-Ddiwrnodau Agored Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

What Uni Student Choice Awards 2020

Mae gennym ni llety, cyrsiau a darlithwyr gorau yn y DU yn ôl pleidleisiau myfyrwyr!
(What Uni Student Choice Awards 2020).

Sgwrsio gyda'n myfyrywr Prosbectws Israddedig

 

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Campysau a Lleoliadau Rhithdeithiau

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Ed Sims, President and CEO of WestJet will address Travel, Tourism and Events students at the University’s Institute of Management and Health on Thursday, November 19 at 3pm.

Llywydd a Phrif Swyddog Gweithredol WestJet i annerch myfyrwyr yn ystod lansiad trafodaethau gydag arbenigwyr diwydiant byd-eang


18.11.2020

A new EP by multi award-winning Swansea-based pianist, composer and songwriter Ify Iwobi, co-produced with Dai Griffiths, a student from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD), has been taking over the airwaves.

Y gantores / cyfansoddwr caneuon Ify Iwobi a myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant yn cydweithio ar EP a ddaeth i’r brig yn ystod y cyfnod clo


17.11.2020

Shay Friel, a Computer Networks and Cybersecurity graduate, has a new role as Security Engineer & Analyst at MotoNovo in Cardiff.

Rôl newydd i un o raddedigion Rhwydweithiau Cyfrifiadurol a Seiber Ddiogelwch y Drindod Dewi Sant


12.11.2020

Canolfan S4C Yr Egin are pleased to present the ‘Cerddi Cymunedol’ project. Throughout lockdown, loneliness and a lack of space to discuss feelings were clear across the country, so in response it was decided to offer creative sessions alongside the Mentrau Iaith in Carmarthenshire. T

Canolfan S4C Yr Egin yn cyflwyno prosiect 'Cerddi Cymunedol'


12.11.2020
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau