DECHRAU NEWYDD YN 2021


Ymgeisiwch Nawr
SESIYNAU BLASU AR-LEIN Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Pethau Bychain

Pethau Bychain

Dathliad o ddiwylliant Cymraeg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

23 Chwefror - 7 Mawrth 2021

Digwyddiadau

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Campysau a Lleoliadau Rhithdeithiau

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

Poster for St David's Day lecture with Huw Rees

Darlith a Gwobrau Blynyddol Gŵyl Dewi


26.02.2021

student working on laptop

Y Drindod Dewi Sant yn lansio Coleg yr e-Ddyniaethau


26.02.2021

Image of students walking on the Lampeter campus

Lansio ysgoloriaethau ar gyfer cyn-fyfyrwyr a myfyrwyr rhyngwladol


24.02.2021

As a theme partner at last month’s Emerging Tech Fest 2021, MADE Cymru hosted a round table discussion with a number of industry experts to talk about how manufacturers in Wales have had to adapt to the challenges of the pandemic, and how some have indeed thrived.

MADE Cymru yn arwain trafodaeth am ddyfodol disglair gweithgynhyrchu yng Nghymru


24.02.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau

What Uni Student Choice Awards 2020

Mae gennym ni llety, cyrsiau a darlithwyr gorau yn y DU yn ôl pleidleisiau myfyrwyr!
(What Uni Student Choice Awards 2020).

Sgwrsio gyda'n myfyrywr Prosbectws Israddedig