NAWR YW'R AMSER


Clirio 2021

Ffoniwch 0300 323 1828

Chwilio ein cyrsiau

DIWRNODAU AGORED A DIGWYDDIADAU RHITHWIR Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

For Lauren Slye there was no doubt in her mind as to what she wanted to become – from an early age.

‘Mae’n fraint gallu newid bywydau ifanc’ – y chwiorydd sy’n addysgu yn yr un ysgol


28.09.2021

Cyn Fyfyrwraig BA Addysg Gorfforol yn cystadlu ym Mhencampwriaethau Rhwyfo Arfordirol y Byd.


28.09.2021

Gary Clifford

Y Drindod Dewi Sant yn penodi Cyfarwyddwr Gweithredol Masnacheiddio


27.09.2021

Pennaeth Ysgol yn canmol y cwrs Arfer Proffesiynol


22.09.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.