Creu  Arloesi  Ysbrydoli

Courses and Lecturers WINNER 2019

Lleoedd Clirio Diwrnoadu Agored

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yn Nghaerdydd a Birmingham.
Darllen Mwy

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
6 Gorffennaf 2019

Cadwch eich lle

Abertawe

Sesiynau Galw Heibio:
17 Awst 2019

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
29 Mehefin 2019

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
11 Hydref 2019

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

TEF Silver logo RGB Welsh.

Gwobr Arian i’r Drindod Dewi Sant yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu a Deilliannau Myfyrwyr (Fyrha)

Y Drindod Dewi Sant i gynnal 4edd Gynhadledd Cynaliadwyedd mewn Addysg Uwch ar 3 a 4 Gorffennaf yn Abertawe

Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Drindod Dewi Sant yn cynnal digwyddiad Merched mewn STEM mewn partneriaeth â Cyber Girls First

Ports, Past and Present

Astudiaeth ymchwil yn ceisio datgloi potensial diwylliannol porthladdoedd Cymru ac Iwerddon

Imac

Creu, Arloesi, Ysbrydoli

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am ein natur gyfeillgar, daeth Y Drindod Dewi Sant yn 1af yng Nghymru am ei chymuned ddysgu ac yn 11eg yn y DU am gymorth academaidd yn Arolwg Cenedlaethol Myfyrwyr 2018.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau