DEWIS
EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

DEWIS EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is collaborating with industry leading AV providers to install two innovative, state-of-the-art immersive rooms, providing its students and partners with world leading learning spaces which transform education.

Y Drindod Dewi Sant yn buddsoddi dros £1 miliwn mewn Ystafelloedd Trochi i greu profiad rhyngweithiol a diddorol ar gyfer dysgwyr


02.02.2023

UWTSD has a highly successful Degree Apprenticeship Programme, built in partnership with Welsh businesses, providing great quality, the right skills pathways, and the right level of support to help achieve economic durability.

Sut mae gradd-brentisiaethau yn y Drindod Dewi Sant yn gyrru economi sgiliau sy’n seiliedig ar wybodaeth


02.02.2023

UWTSD Tourism and Events students hosted an Industry Opportunities Day at Swansea’s Dylan Thomas Centre on January 23.

Myfyrwyr Twristiaeth a Digwyddiadau’r Drindod Dewi Sant yn cynnal Diwrnod Cyfleoedd Diwydiant


01.02.2023

Milena Tomaszewska, an energy and environmental engineering student from the University of Wales Trinity Saint David (UWTSD), joined Tallarna for eight weeks as an Undergraduate Research Assistant.

O Ddamcaniaeth i Realiti: Cipolygon gan Intern Peirianneg Tallarna


01.02.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol