NAWR YW’R AMSER

Rhith-Ddiwrnodau Agored Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG
Gwybodaeth Coronafeirws

What Uni - Enwebwyd Prifysgol Y Blwyddyn 2020
Enwebwyd Cyrsiau a Darlithwyr 2020
What Uni - Enwebwyd Cefnogaeth i Fyfyrwyr 2020
What Uni - Enwebwyd Llety 2020

GWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020

Y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori!
Prifysgol y Flwyddyn, Cyrsiau a Darlithwyr, Cefnogaeth i Fyfyrwyr a Llety.

Sgwrsio gyda'n myfyrywr

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Campysau a Lleoliadau Rhithdeithiau

NEWYDDION DIWEDDERAF

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

montage images of UWTSD Swansea, Lampeter and Carmarthen

Y Drindod Dewi Sant yn paratoi i groesawu myfyrwyr ‘nȏl ym mis Medi


02.07.2020

Digital degree apprentices at University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) have played a crucial role in supporting the NHS during the Covid-19 pandemic.

Prentisiaid y Drindod Dewi Sant yn chwarae rhan hanfodol wrth gefnogi awdurdod iechyd yn ystod argyfwng Covid-19


02.07.2020

Yr Athro / Professor Mererid Hopwood

Croesffordd Covid-19.


01.07.2020

Ymwybyddiaeth Ofalgar ar y traeth

Darlithydd Y Drindod Dewi Sant yn cynnal sesiynau Ar-lein ‘Mindfulness in Action’ yn ystod y cyfnod cyfyngiadau symud


01.07.2020
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau