YMWELWCH Â NI AR Y CAMPWS

Archebwch Ddiwrnod Agored

YMWELWCH Â NI AR Y CAMPWS

Diwrnod Agored

Man geni addysg uwch yng Nghymru

Mae’r Brifysgol yn dathlu ein Daucanmlwyddiant eleni sy’n nodi gosod y garreg sylfaen ar gyfer Coleg Dewi Sant, Llambed ar y 12 Awst 1822. Trwy gydol y flwyddyn, bydd digwyddiadau a gweithgareddau yn cael eu cynnal ar draws ein campysau i ddathlu rôl y Brifysgol fel man geni addysg uwch yng Nghymru.

Dathlwch gyda ni
Lampeter Old Building
Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG CYRSIAU CARLAM

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Martyn Bowles, Jonathan Garcia, Geraint Forster, and Richard Thomas will be joining the Academy of Sport as a Strength & Conditioning Coordinator, a Football Coordinator, an Individual Sports Coordinator, and a Sports Therapy and Rehabilitation Coordinator.

Y Drindod Dewi Sant yn penodi staff newydd i ymuno â'r Academi Chwaraeon.


26.09.2022

Pen-cogyddion a Phroffesiynolwyr Lletygarwch Blaenllaw Cymru i feirniadu cystadleuaeth newydd


22.09.2022

Lampeter Arts Hall,

Cyngerdd arbennig yn Llambed i ddathlu’r daucanmlwyddiant.


21.09.2022

Professor Elena Rodriguez-Falcon FREng, Deputy Vice-Chancellor of the University of Wales Trinity Saint David

Enwi’r Athro Elena Rodriguez-Falcon yn gymrawd o’r Academi Frenhinol Peirianneg


21.09.2022
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.