Rhith-Ddiwrnod Agored
26 Mehefin

Cadwch Le

SESIYNAU BLASU AR-LEIN Cyrsiau Israddedig CYRSIAU ÔL-RADDEDIG

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham. 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr (Gwobrau Dewis Myfyrwyr Whatuni 2019 a 2020).

What Uni Student Choice Awards 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

A UWTSD lecturer selected as a Microsoft Innovative Educator (MIE) Expert is using her expertise to help improve student learning at the University.

Microsoft UK yn cydnabod dulliau addysgu arloesol darlithydd o’r Drindod Dewi Sant


12.04.2021

UW Crest

Ei Uchelder Brenhinol Y Tywysog Philip, Dug Caeredin


09.04.2021

UWTSD Professor Emeritus Howard Riley has published a new book that aims to help dyslexics and all students of art improve their drawing skills.

Tiwtor yn y Drindod Dewi Sant yn rhyddhau llyfr i helpu pobl ddyslecsig a phob myfyriwr celf i fireinio eu sgiliau lluniadu


01.04.2021

A collaborative research project involving the Athrofa: Centre for Education and partner schools is helping to develop understanding of global competency and citizenship across Europe.

Yr Athrofa ac ysgolion partner yn meddwl yn fyd-eang cyn y gynhadledd ryngwladol


01.04.2021
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2020.