DEWIS
EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

DEWIS EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


This academic year marks the twenty-fifth year of the BA (Hons) Graphic Design programme at Swansea College of Art UWTSD.

Arddangosfa i ddynodi 25 mlynedd ers sefydlu cwrs gradd Dylunio Graffig y Drindod Dewi Sant


31.03.2023

Final year student Ellie Jones, who is studying the Integrated Master of Design Surface Pattern and Textiles programme at Swansea College of Art UWTSD, has secured an exciting role with British fashion and homeware retailer Matalan.

Myfyriwr talentog Patrwm Arwyneb a Thecstilau o’r Drindod Dewi Sant yn derbyn swydd ddylunio gyda'r manwerthwr mawr Matalan


31.03.2023

Students at UWTSD’s Swansea College of Art transformed an empty shop in the city centre into an exhibition space.

Myfyrwyr yn dod â siop wag yn fyw drwy gelf


31.03.2023

UWTSD Lecturer visits Norway as part of Taith Mobility Programme.

Darlithydd o’r Drindod Dewi Sant yn ymweld â Norwy yn rhan o Raglen Symudedd Taith


29.03.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol