DEWISWCH
EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

DEWISWCH EICH STORI

Dewch i Ddiwrnod Agored

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


The aim is to draw inspiration from these chess legends and apply their strategies to their own practices.

Myfyrwyr Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant yn cofleidio athroniaeth addysgu unigryw wedi’i hysbrydoli gan Feistri Gwyddbwyll


01.12.2023

A group of students and Staff from UWTSD Professional Doctorate Programme

Rhaglen breswyl yn Llambed yn llwyddiant ysgubol


30.11.2023

University Wales Trinity Saint David (UWTSD) Tourism and Events students have won Best Student Event at the National Outdoor Events Awards (NOEA) in recognition of their outstanding efforts organising the ITT Future You Make A Splash Conference and Careers Fair in Swansea.

Myfyrwyr Twristiaeth a Digwyddiadau’r Drindod Dewi Sant yn ennill gwobr NOEA 2023 am y digwyddiad gorau gan fyfyrwyr


30.11.2023

students filming

Camera yn ffocysu ar gyn-fyfyriwr a ddychwelodd i rannu ei stori am ei fenter cynhyrchu fideo ysbrydoledig


29.11.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Trawsnewid Addysg; Trawsnewid Bywydau

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol