Gwybodaeth Coronafeirws

What Uni - Enwebwyd Prifysgol Y Blwyddyn 2020
Enwebwyd Cyrsiau a Darlithwyr 2020
What Uni - Enwebwyd Cefnogaeth i Fyfyrwyr 2020
What Uni - Enwebwyd Llety 2020

GWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020

Y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori!
Prifysgol y Flwyddyn, Cyrsiau a Darlithwyr, Cefnogaeth i Fyfyrwyr a Llety.

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Campysau a Lleoliadau

NEWYDDION DIWEDDERAF

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

UWTSD confirms plan for new academic year - welsh

Cadarnhau cynlluniau ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21

Professor Bettina Schmidt welcoming Professor Marta Helena de Freitas to UWTSD’s Religious Experience Research Centre at the beginning of the year

Canolfan Ymchwil Profiad Crefyddol y Drindod Dewi Sant yn croesawu Athro Gwadd o Brifysgol Gatholig Brasilia

Dr Paul Hutchings

Effeithiau Seicolegol ar Ffoaduriaid yn Mudo i’r Deyrnas Unedig

Gweithdy Radio Yr Egin / Yr Egin's Radio Workshop

Canolfan S4C Yr Egin yn trefnu gweithdy ar gyfer plant o Sir Gâr a phlant o Batagonia

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau