DEWIS
EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

DEWIS EICH STORI

Gwnewch Gais ar gyfer 2023

Mae bod yn barod i wneud gwahaniaeth yn y byd yn golygu mwy na chyflawni gradd dda. Yn Y Drindod Dewi Sant, rydym yn cydnabod y bydd arnoch angen addysg gyflawn.

Rydym yn cynnig cyrsiau creadigol, addysgu arloesol a lleoliadau dysgu ysbrydoledig ar draws tri phrif gampws yn ne-orllewin Cymru – Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe - yn ogystal â champysau yn Llundain a chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.


Kathryn Penaluna

Ysgogwyr a Galluogwyr: Dysgu gan Arbenigwyr Meddwl Creadigol


26.01.2023

The University of Wales Trinity Saint David (UWTSD) is sponsoring the Creative and Digital Zone at this year's Swansea City Conference. The annual event returns to Swansea Arena on Wednesday March 29.

PCYDDS yn noddi’r Parth Creadigol a Digidol yng Nghynhadledd Dinas Abertawe eleni


25.01.2023

Associate Professor Carlene Campbell

Yr Athro Cysylltiol Carlene Campbell o’r Drindod Dewi Sant yn dathlu dwy flynedd yn Gadeirydd y Sefydliad Peirianneg a Thechnoleg


25.01.2023

Discussion with laptop

Rhwydwaith newydd o Sefydliadau Prifysgol Technegol ar fin trawsnewid llwybrau i mewn i’r proffesiwn cyfreithiol ac ariannol


24.01.2023
Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Am y Brifysgol