Gwybodaeth Coronafeirws

What Uni - Enwebwyd Prifysgol Y Blwyddyn 2020
Enwebwyd Cyrsiau a Darlithwyr 2020
What Uni - Enwebwyd Cefnogaeth i Fyfyrwyr 2020
What Uni - Enwebwyd Llety 2020

GWOBRAU DEWIS MYFYRWYR WHATUNI 2020

Y Drindod Dewi Sant yn cyrraedd y rhestr fer mewn pedwar categori!
Prifysgol y Flwyddyn, Cyrsiau a Darlithwyr, Cefnogaeth i Fyfyrwyr a Llety.

Ein Campysau a Lleoliadau Astudio

Mae gan Y Drindod Dewi Sant dri phrif gampws yn Ne Orllewin Cymru - Caerfyrddin, Llambed ac Abertawe – ynghyd â champysau yn Llundain yn ogystal â chanolfannau dysgu yng Nghaerdydd a Birmingham.
Campysau a Lleoliadau

Caerfyrddin

Diwrnod Agored Nesaf:
20 Mehefin 2020

Cadwch eich lle

Abertawe

Diwrnod Agored Nesaf:
8 Chwefror 2020

Cadwch eich lle

Llambed

Diwrnod Agored Nesaf:
20 Mehefin 2020

Cadwch eich lle

Caerdydd

Diwrnod Agored Nesaf:
2 Mai 2020

Cadwch eich lle
Archebu Prosbectws 2020

Newyddion Diweddaraf

Ewch i'n hystafell newyddion i gael mwy o newyddion y Brifysgol.

BA Musical Theatre students / Myfyrwyr BA Theatr Gerddorol

Myfyrwyr Theatr Gerddorol yn cyflwyno perfformiad ar-lein

Nia Pringle

Myfyrwyr Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn creu adnoddau ar-lein

Helgard Krause, Chief Executive of the Books Council of Wales; Megan Farr, PhD student and Professor Elin Haf Gruffydd Jones, UWTSD

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Chyngor Llyfrau Cymru yn dyfarnu ysgoloriaeth PhD ym maes Llenyddiaeth Plant

UWTSD, in collaboration with Axisweb, provides an innovative range of virtual and physical platforms for its Fine Art students after degree shows cancelled because of Covid 19

PCYDDS yn creu oriel ar-lein o waith myfyrwyr y flwyddyn olaf Mae arddangosfa gradd yn cael ei chanslo gan Coronavirus

Imac

Ynglŷn â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant

Rydym yn brifysgol sy’n ffocysu ar gyflogadwyedd, ac yn ymroi i sicrhau bod ein holl fyfyrwyr, o bob cefndir, yn datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau ymarferol sydd eu hagen i ffynnu.

Rydym yn cynnig addysgu arloesol, offer o’r radd flaenaf a chymorth rhagorol ar draws ystod eang o leoliadau dysgu a chyrsiau.

Rydym yn gofalu am ein myfyrwyr. Mae hyrwyddo ac ymgorffori system addysgol sector deuol sy’n addysgu dysgwyr o bob oed a chefndir wrth wraidd ein gweledigaeth.

Yn enwog am fod yn lle cyfeillgar, daeth YDDS yn 1af yn y DU am Gyrsiau a Darlithwyr yng Ngwobrau Whatuni Student Choice 2019.

Pam Astudio yn YDDS? Ffeithiau a Ffigurau