Rhaglenni Rhan-amser

2 Students Smiling

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn credu’n gryf mewn cynnig patrymau dysgu hyblyg sy’n gweddu dysgwyr o bob cefndir ac i’r rheiny sy’n cydbwyso ymrwymiadau eraill.

Rydym yn cynnig cyrsiau rhan-amser ar lefel Israddedig ac Ôl-raddedig ynghyd ag ystod o gymwysterau proffesiynol rhan-amser.

Mae ein Tystysgrifau Addysg Uwch a’r rhaglenni Dysgu Ar-lein a Dysgu o Bell ar gael yn rhan-amser, ynghyd â’n Doethuriaethau Proffesiynol a llawer o’n Graddau Israeddedig ac Ôl-raddedig.

Defnyddiwr y Chwiliwr Cyrsiau isod i ddod o hyd i gyrsiau Rhan-amser yn y pwnc sy’n eich diddori.

2016 Cofrestru

Os hoffech gofrestru am le ar gwrs rhan amser sy’n cychwyn y mis Medi/Hydref hwn yn Abertawe, dewch i Gampws Mount Pleasant , SA1 6ED, ar ddydd Mawrth 13 neu ddydd Mercher 14 Medi, rhwng 1.30-6.30yp.

Er mwyn cofrestru ar gwrs, dewch â’r canlynol gyda chi:

  • Prawf o’ch hunaniaeth 
  • Prawf o unrhyw gymwysterau blaenorol
  • Os ydych yn cael eich noddi gan gyflogwr, llythyr gan eich cyflogwr yn derbyn cyfrifoldeb am eich ffioedd.

Os oes arnoch eisiau cofrestru ar gwrs rhan amser a gyflwynir yn Llambed neu yng Nghaerfyrddin, ffoniwch 0300 500 5054 i drefnu apwyntiad.