Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen

GenesisCroeso i Lyfrgell ac Archifau Roderic Bowen (LlARB)

Mae Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen, LlARB, yn gartref i Gasgliadau Arbennig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, llyfrau argraffedig, llawysgrifau ac archifau hynaf y Brifysgol, ac mae’n un o’r adnoddau pennaf ar gyfer ymchwil academaidd yng Nghymru.

Wedi’u casglu dros y 200 mlynedd ddiwethaf, drwy gymynrodd a rhoddion yn bennaf, mae’r Casgliadau Arbennig yn cynnwys mwy na 30,000 o weithiau argraffedig, 8 llawysgrif o’r Oesoedd Canol, tua 100 o lawysgrifau o’r cyfnod wedi’r Oesoedd Canol a 69 o incwnabwla.  Mae deunyddiau’r Archifau yn cynnwys cofrestrau cynnar y myfyrwyr a ffotograffau o ganol y bedwaredd ganrif ar bymtheg ymlaen.

Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
Llanbedr Pont Steffan
Ceredigion
SA48 7ED

Ffôn: 01570 424716 (llinell uniongyrchol) neu Est. 4716 (mewnol).

Ymholiadau drwy e-bost at: rodericbowenlibrary@ydds.ac.uk

Anfonir cydnabyddiaeth o bob e-bost. Os na fyddwch yn derbyn cydnabyddiaeth, a wnewch chi dybio na dderbyniwyd eich e-bost a’i hanfon eto.

Arddangosfeydd

Trwy gyfrwng ein harddangosfeydd ar-lein cewch gipolwg  darluniadol ar rai o’r gweithiau mwyaf diddorol sydd yn Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen.   I gael rhagor o fanylion am unrhyw un o'r arddangosfeydd, cysylltwch â Llyfrgell ac Archifau  Roderic Bowen.

Chwilio Llyfrgell ac Archifau Roderic Bowen

  Allweddeiriau   Teitl   Awdur   Nodiadau Llyfryddol